Pád tyrana

Ukázka přináší němý obrazový záznam sokolského cvičení „Pád tyrana“, které nastudovali příslušníci československých legií v době svého pobytu na Sibiři v roce 1919.

Tělocvičná rytmická báseň „Pád tyrana“ byla poprvé veřejnosti předvedena dne 26. prosince 1913 na večeru „Zdraví – síla – krása“ tělocvičnou jednotou Sokol na Žižkově. Skladba za pomoci kolektivního cvičení, hudby a veršů symbolizovala národní boj za osvobození od cizí nadvlády. Hudební inspirací bylo dílo švýcarského skladatele Emila Jaquesa-Dalcroze, který vyvinul metodu tzv. rytmické gymnastiky (eurhythmics), jejímž cílem bylo procítění hudby skrz pohyb.
Po vzniku Československa v roce 1918 se „Pád tyrana“ stal oblíbeným sokolským cvičením oslavujícím český národní stát a československé legie v Rusku nacvičily a předvedly tuto skladbu během své sibiřské anabáze na řadě míst.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha