Základní informace k ostatním expozicím VHÚ Praha

Vedle svých hlavních muzejních a expozičních složek – Armádního muzea Žižkov, Leteckého muzea Kbely, Vojenského technického muzea Lešany a Národního památníku hrdinů heydrichiády – nabízí Vojenský historický ústav Praha návštěvníkům ještě další výstavní místa se stálými expozicemi. Jde o tyto expozice:

 

Jízdárna ruzyňských kasáren – pietní místo

Pietní místo v jízdárně ruzyňských kasáren je jedno z nejpamátnějších míst české novodobé historie. Právě zde docházelo po příchodu Reinharda Heydricha do Protektorátu Čechy a Morava v září 1941 k popravám vedoucích představitelů domácího odboje.

 

Muzeum Hradní stráže

V Prašné věži Mihulka na Pražském hradě se nachází expozice mapující vývoj českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad od nejstarších dob do současnosti. Akcent je položen na období posledních téměř sta let – tedy na existenci Hradní stráže.

 

Detailní informace k těmto výstavním místům včetně fotografií a návštěvní doby naleznete v samostatných složkách – kliknutím na výše uvedené názvy, případně jsou v hlavním MENU vpravo na stránce pod složkou OSTATNÍ EXPOZICE.