Odkazy

Instituce

 

Ministerstvo obrany ČR

Ústav pro studium totalitních režimů 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

Československá obec legionářská

 

Archivy

 

Vojenský ústřední archiv

Národní archiv

Odbor archivnictví a spisové služby ministerstva vnitra ČR

Archiv bezpečnostních složek ministerstva vnitra ČR

Adresář českých archivů

Archivní fondy v České republice

 

Knihovny

 

Centrální portál českých knihoven 

 

Muzea

 

Asociace muzeí a galerií České republiky – viz podrobný Adresář muzeí a galerií

 

Zahraniční muzea

Vojenský historický ústav (Slovensko, Bratislava)

Vojenské historické múzeum Piešťany (Slovensko, Piešťany)

Múzejné oddelenie Svidník  (Slovensko, Svidník)

Národná kultúrna pamiatka Duklianske bojisko (Slovensko, Dukla/Vyšný Komárnik + Svidník)

Imperial War Museum   (Velká Británie, Londýn)

Musée de l’Armée   (Francie, Paříž)

Militärhistorisches Museum der Bundeswehr   (Německo, Drážďany)

Heeresgeschichtliches Museum   (Rakousko, Vídeň)

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie   (Polsko, Varšava)

The Tank Museum   (Velká Británie, Bovington)

Royal Air Force Museum   (Velká Británie, Londýn + Cosford)

National Army Museum   (Velká Británie, Londýn)

Deutsches Panzermuseum   (Německo, Münster)

Deutsches U-Boot-Museum   (Německo, Cuxhaven)

Musée des Blindés   (Francie, Saumur)

Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire   (Belgie, Brusel)

Koninklijk Nederlands Legermuseum   (Nizozemí, Delft)

Museo de Aeronáutica y Astronáutica    (Španělsko, Madrid)

Vojni muzej Beograd   (Srbsko, Bělehrad)

Muzeul Militar National   (Rumunsko, Bukurešť)

Centralnyj muzej vooruženych sil   (Rusko, Moskva)

Tankovyj muzej v Kubinke   (Rusko, Kubinka)

Centralnyj vojenno-morskoj muzej   (Rusko, Petrohrad)

National Museum of the United States Army   (USA, Fort Belgoir – Virginia)

National Museum of the United States Air Force   (USA, Dayton – Ohio)

National Air and Space Museum    (USA, Washington D.C.)

National Museum of the United States Navy   (USA, Washington D.C.)

National Infantry Museum   (USA , Columbus – Georgia)

The Armored Corps Memorial Site and Museum at Latrun   (Izrael, Latrun)

Canadian War Museum    (Kanada, Ottawa – Ontario)

Australian War Memorial   (Austrálie, Canberra)

 

Mezinárodní asociace

 

ICOM – The International Council of Museums

ICOMAM – International Committee for Museum of Arms and Military History 

 

Databáze a internetové zdroje

 

Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR

Centrální evidence válečných hrobů Ministerstva obrany ČR

Evidence vojenských pietních míst Spolku pro vojenská pietní místa, o.s.

Databáze legionářůDatabáze padlých ve 2. světové válce a databáze účastníků druhého čs. zahraničního odboje na stránkách Vojenského historického archivu.

Památník Čestná vzpomínka. Databáze padlých československých legionářů v 1. světové válce.

Válečné střípky. Server věnovaný občanům předválečné Československé republiky a zahraničním krajanům, kteří v letech 2. světové války sloužili v pozemních jednotkách československé zahraniční armády, nebo v jiných spojeneckých armádách.

Surviving Panzers website. Přehled dochovaných kusů těžké bojové techniky I. a II. světové války ve světových muzeích.

Do hlubin historie. Projekt Českého rozhlasu – Leonardo, pátrající po pozůstatcích druhé světové války na dně Labe.

Utajená obrana Železné opony. Projekt Českého rozhlasu – Leonardo, mapující objekty stálého opevnění na západní hranici ČSR v době studené války.

 

Kluby vojenské historie

 

Clay-Eva volá Londýn …  Sdružení připomínající činnosti výsadku Clay-Eva a osudy jejich spolupracovníků v domácím odboji.

Klub přátel československého odboje. Občanské sdružení, sdružující zájemce o vojenskou historii Československa, zvláště pak o jednotky čs. zahraniční armády v období 2. světové války.

Klub přátel pplk. Karla Vašátky – 2. roty, 1. Česko – Slovenského střeleckého pluku. Občanské sdružení, které si předsevzalo udržovat a šířit vzpomínky na československé legie z doby První světové války.

Klub vojenské historie 43. pěší pluk Brno. Klub se zabývá historií ozbrojených složek československého státu první poloviny 20. století, a také Rumunskou královskou armádou v době druhé světové války.

Klub vojenské historie GARDERKOPS Praha. Občanské sdružení, zabývající se vojenskou historií z období let 1805 – 1945.

Klub vojenské historie LitobratřiceZaměřuje se na mapování průběhu osvobozovacích bojů a s nimi spojených událostí v dubnu a květnu 1945 z Břeclavska, Mikulovska a Znojemska.

Klub vojenské historie Rota NazdarObčanské sdružení, zabývající se historii Československé armády od roku 1914 do roku 1945.

Klub Vojenskej Histórie – 7. strelecký pluk TatranskýKlub sdružuje vlastence a milovník historie, kteří se věnují 1. Československému vojenskému odboji v letech 1914 – 1920.

Military Car Club PlzeňKlub sběratelů historické bojové techniky.

Přátelé 16. obrněné divizeKlub vojenské historie zaměřený na bojovou techniku a historii armády USA z období druhé světové války.

Replika obrněného automobilu JURÁŠStavba repliky obrněného automobilu československých legií v Rusku.

Sokolovo o. p. s.  Nezisková organizace, která se zabývá popularizací bitvy u Sokolova na Ukrajině.