Vyznamenání, pamětní medaile a pamětní odznaky se stužkou – vyobrazení

Upozornění: tato stránka obsahuje jen základní informace o dané tematice. Na komplexnějším obsahu v současné době pracujeme, připravujeme také rozsáhlou obrazovou galerii. Děkujeme za pochopení. 

 

Československá republika i tehdejší armáda používaly nemnoho druhů řádů a vyznamenání. Pro ocenění zásluh však vzniklo množství čestných nebo pamětních medailí. Nejinak tomu je i dnes, kdy je vytvořen systém státních a pak jednotlivých rezortních vyznamenání (vojenských, policejních, celnických, či vězeňské služby).

Návrhy, zejména vojenských rezortních vyznamenání a medailí má na starost Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ. V poslední době k rezortním vyznamenáním přibylo i mnoho dalších útvarových medailí – specificky nazývaných „pamětní odznaky se stužkou“. Tyto pamětní odznaky navazují a obnovují letitou tradici útvarových pamětních medailí z doby první republiky. Téměř každý pluk, prapor apod. měl svůj vlastní „pamětní odznak se stužkou“, který odkazoval na legionářskou a jinou tradici, nebo byl věnován významnému výročí (založení útvaru, významné bojové střetnutí – např. Zborov, Bachmač apod.).

Úkolem Komise je prozkoumat navrhované medaile a odznaky ze všech odborných hledisek, kterými jsou zejména heraldická, emblematická a estetická pravidla, návaznost na čs. vojenskou historii, nepodobnost již používaného nebo použitého znaku, výstižnost, jednoduchost. Je nutno detailně kontrolovat barvy stužek (zda návrh není shodný s již použitou stužkou, aby tak nedošlo k záměně) a vhodné ztvárnění samotných medailí.

Pro příklad výběru a ztvárnění medailí lze uvést medaile věnované osobnostem čs. armády – medaili vojenského letectví „armádního generála Karla Janouška“, medaili duchovní služby „generála Methoděje Kubáně“, medaili Sekce plánování GŠ „generála Karla Kohoutka“ nebo z ostatních dvoustupňovou medaili Posádkového velitelství Praha nebo Výcvikové základny Vyškov. Celkový počet těchto registrovaných pamětních odznaků dosáhl na první pohled ohromujícího počtu více než 150 kusů. Musíme však vzít v úvahu fakt, že velká většina se jich dnes již neuděluje, neboť náležely zrušeným útvarům či se jednalo o pamětní odznaky k různým výročím s omezenou dobou nošení. Nošení pamětních odznaků se detailně věnuje Normativní výnos ministra obrany č. 12/2012, který výslovně omezuje počet nošených pamětních odznaků na čtyři.

Vyobrazení dekorací povolených k nošení na vojenském stejnokroji AČR:

Řády a státní vyznamenání ČR

Vojenská resortní vyznamenání

Vojenské odznaky

Zahraniční dekorace