Služby veřejnosti

 

Vojenský historický ústav Praha poskytuje veřejnosti za podmínek stanovených obecně závaznými a interními právními předpisy zejména následující služby spočívající v:

 

– bezplatném přístupu do muzeí VHÚ

– pořádání či spolupořádání tematických či stálých expozic nebo výstav sbírkových předmětů

– pořádání pravidelných i nepravidelných muzejních programů; viz Operace Historikon

– pořádání tematických přednášek a konferencí

– veřejném předvádění sbírkových předmětů, jejich vzhledu popřípadě funkce, na akcích pořádaných nebo spolupořádaných VHÚ

– výpůjčkách sbírkových předmětů, za přesně stanovených podmínek

– pořádání kulturních a vzdělávacích programů

– vydávání periodika Historie a vojenství

– vydávání neperiodických publikací, sborníků a edic; viz Pracovníci VHÚ  a jejich publikace

– zpřístupňování knihovních dokumentů ze specializovaného knihovního fondu VHÚ a poskytování dalších knihovnických a informačních služeb; viz Knihovna VHÚ

– poskytování informací o sbírkách, které spravuje, o připravovaných expozicích, výstavách, muzejních programech a vlastní ediční činnost; viz Sbírkové fondy, Exponáty dne – archiv a Expozice

– zpracování odborných posudků, expertiz, stanovisek a pojednání v oborech své činnosti s využitím sbírek, které spravuje

– poskytování informačních služeb souvisejících s předmětem činnosti

– vydávání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, k vývozu předmětů kulturní hodnoty z území České republiky na dobu určitou nebo trvale, a to na základě žádosti. Formuláře jsou ke stažení prostřednictvím MK ČR ve formátu pdf ZDE (doba určitá) a ZDE (trvale).

 

Upozornění: Vojenský historický ústav Praha neposkytuje osobní údaje o jednotlivých historických vojenských osobách. Tyto informace je třeba směřovat na Vojenský ústřední archiv – webové stránky této instituce jsou ZDE.