Redakční rada Historie a vojenství

PhDr. Jiří RAJLICH – předseda (Vojenský historický ústav Praha)

Doc. PhDr. Radko BŘACH

Plk. Mgr. Michal BURIAN (Vojenský historický ústav Praha)

Pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. (Vojenský historický ústav Bratislava)

Mgr. Ivan HAMŠÍK

PhDr. Milan L. HAUNER, Ph.D. (University of Wisconsin – Madison)

Mgr. Jiří HUTEČKA, PhD. (Historický ústav FF UHK)

Mgr. Tomáš JAKL (Vojenský historický ústav Praha)

PhDr. Jan KALOUS, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)

PhDr. Stanislav KOKOŠKA, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)

PhDr. Jaroslav LÁNÍK, CSc. (Vojenský historický ústav Praha)

PhDr. Michal LUKEŠ, PhD. (Národní muzeum)

Mgr. Jan MAREŠ (Vojenský historický ústav Praha)

PaeDr. Jindřich MAREK (Vojenský historický ústav Praha)

PhDr. Jiří PLACHÝ, Ph.D. (Vojenský historický ústav Praha)

PhDr. Eduard STEHLÍK

Mgr. Jan ŠACH (Vojenský historický ústav Praha)

Mgr. Zdeněk ŠÁMAL (Česká televize)

PhDr. Pavel ŽÁČEK, PhD. (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)

Plk. Mgr. Josef ŽIKEŠ (Vojenský ústřední archiv)