Základní informace o Vojenském historickém ústavu Praha

 

Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je – ve smyslu platných legislativních norem – soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti.

 

Výsledky této práce prezentuje VHÚ Praha především v muzejní a výstavní činnosti, dále v knihovnických službách, v knižních a časopiseckých publikacích, na vědeckých konferencích a seminářích, v historickém servisu vojenským útvarům, ústavům a zařízením a ve službách veřejnosti. Nejdůležitější součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory. Vědeckovýzkumná činnost VHÚ je prioritně zaměřena na zkoumání a dokumentaci historie českého a československého vojenství včetně problematiky 1., 2. a 3. odboje.

Organizačně je VHÚ Praha tvořen ředitelstvím a čtyřmi specializovanými odbory: muzejním odborem s odděleními sbírkových fondů, správy muzejních sbírek a restaurátorským a konzervátorským oddělením, dále historicko dokumentačním odborem, pod nějž spadá oddělení vojenské historie, vojenské historické knihovny a oddělení výuky a vzdělávání, dále odborem zahraničních aktivit, komunikace a propagace s odděleními monitoringu zahraničních operací a komunikace a vztahů s veřejností, a také provozně-ekonomickým odborem s odděleními zabezpečení a ostrahy.

VHÚ Praha je členem komisí Mezinárodního výboru muzeí (ICOM) a Mezinárodní asociace muzeí zbraní a vojenské historie (ICOMAM) při UNESCO. Vojenskou historii reprezentuje v zahraničí Česká komise pro vojenské dějiny, která je členem Mezinárodního komitétu pro vojenské dějiny (CIHM).

 

Hlavní kontakty

Adresa: U Památníku 2, 130 05, Praha 3

E-mail[email protected]

Telefon: +420 973 204 900

 

 

Armádní muzeum Žižkov – U Památníku 2, Praha 3; tel: +420 973 204 924 (recepce muzea; pouze základní informace o muzeu, nikoli odborná problematika)

Letecké muzeum Kbely – Mladoboleslavská ul., Praha 9; tel: +420 973 207 500

Vojenské technické muzeum Lešany – Lešany u Týnce nad Sázavou; tel: +420 973 296 161

Národní památník hrdinů heydrichiády – Resslova 9a, Praha 2; tel: 222 540 718

 

Podrobné informace o pracovištích a odborech VHÚ včetně dalších kontaktů naleznete ZDE.

Informace o otevírací době jednotlivých muzeí VHÚ naleznete na hlavní stránce vhu.cz v horní části, pod barevnými ikonami konkrétních muzeí.

 

Správní činnost

Hlavním úkolem VHÚ Praha je péče o muzejní sbírky podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. VHÚ Praha odborně zpracovává sbírky a zpřístupňuje je veřejnosti ve stálých expozicích a příležitostných výstavách. Provádí také restaurování a konzervování sbírkových předmětů. Ze zákona je garantem udílení povolení k vývozu militárií. Je zároveň garantem ochrany v oblasti vojenské historie v rámci Armády ČR i mimo ni. Komise Vojenských tradic a symboliky vytváří, posuzuje a schvaluje jednotlivé znaky a bojové prapory vojenských útvarů a zařízení v Armádě ČR. VHÚ Praha dále poskytuje odborné služby státním orgánům, právnickým a fyzickým osobám, zpracovává vědecké studie a expertizy.

 

Ke stažení

barevný znak Vojenského historického ústavu Praha ve formátu pdf: ZDE

černobílý znak a název Vojenského historického ústavu Praha (tzv. pérovka): ZDE

černobílý znak Vojenského historického ústavu Praha ve formátu pdf: ZDE