Tajemství vojenského kufříku – Novodobé zahraniční operace

Vojenský historický ústav Praha pro zájemce o novodobou historii z řad žáků a studentů připravil k příležitosti 30. výročí samostatné Armády České republiky třetí pokračování úspěšné interaktivní online hry „Tajemství vojenského kufříku“. Tentokrát je hra zaměřena na působení našich vojáků v novodobých zahraničních operacích.

Čeští vojáci, ať už zástupci pozemních, vzdušných nebo speciálních sil, vojenští zdravotníci, chemici, logistici, ženisté, dělostřelci, ale i vojenští policisté či příslušníci protivzdušných sil, od roku 1990 až doposud působili ve třech desítkách zemí v Evropě, Asii, Africe a v zahraničních operacích a misích plnili nejrůznější úkoly. Pojďte se vydat po jejich stopách!

Níže naleznete pět vojenských zavazadel. Ukrývají se v nich předměty a dokumenty, jež patřily vojákům, kteří působili v novodobých zahraničních operacích.

Vaším úkolem bude prozkoumat jednotlivé předměty a zrekonstruovat příběh jejich majitele.  Mapa událostí a přiložené otázky vám badatelskou práci usnadní. Buďte při svém pátrání trpěliví a pozorní, ať vám neunikne žádná důležitá indicie!

 

Jak při hře postupovat

Hra je určena zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, školní kolektivy, ale i rodiče s dětmi. Záleží pouze na vás.

Nejdříve si vyberte jednoho příslušníka následujících zahraničních operací, můžete zvolit z pěti možností:

– Příslušník operace POUŠTNÍ ŠTÍT a POUŠTNÍ BOUŘE (Kuvajt) – velitel skupiny chemického průzkumu
– Příslušník mise UNPROFOR a UNCRO (země bývalé Jugoslávie) – řidič – strojník elektrocentrály ženijního družstva
– Příslušník misí IFOR, SFOR II (Bosna a Hercegovina), KFOR (Kosovo) – kulometník, střelec, velitel mechanizovaného družstva
– Příslušnice operace ISAF (Afghánistán) – zdravotní sestra ARO 11. polní nemocnice
– Příslušník operace RSM (Afghánistán) – zástupce velitele 14. jednotky AAT Kábul (letecký poradní tým)

Klikněte na odkaz a hra může začít! Jako první uvidíte vojenské zavazadlo. Otevřete ho a prozkoumejte. Najdete v něm i osobní kartu vojáka, díky níž se dozvíte důležité indicie. Poté se podívejte na mapku klíčových událostí, kde jsou uvedeny ty nejdůležitější momenty, které nasazení vojáka ovlivnily, nebo jichž se sám v zahraniční operaci zúčastnil.

Vaším úkolem je jednotlivé události dle data, místa a fotografie rozkrýt a dohledat k nim více informací. Až zjistíte, jaké konkrétní události se skrývají v mapce, získáte hlavní linii příběhu vašeho vojáka. Při sestavování jeho příběhu vám také pomohou otázky, které jsou na stránce uvedeny.

Pokud pracujete ve skupině, určete si vedoucího badatelské skupiny. Ten jistě nezapomene zadat členům skupiny důležité úkoly – někteří z vás budou odborníky na fotografie, jiní se soustředí na předměty a dokumenty, další z vás se mohou zaměřit na psaní příběhu.

Pokud budete chtít se svým příběhem soutěžit, je třeba ho do 30. dubna 2024 zaslat mailem na adresu [email protected]. Nejzdařilejší příběhy budou odměněny a jejich autoři pozváni do nově zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov na slavnostní vyhlášení výherců soutěže.

 

Operace Pouštní štít a Pouštní bouře

 

 

Mise UNPROFOR a UNCRO

Mise IFOR, SFOR II, KFOR

Operace ISAF

Operace RSM

 

Pro pedagogy a rodiče

Armáda České republiky a zapojení České republiky do mezinárodních misí a vojenských operací v zahraničí jsou témata problematiky obrany státu, která je začleněna do Rámcového vzdělávacího programu pro základní i střední vzdělávání (vzdělávací oblast Člověk a společnost).

Tato interaktivní vzdělávací aktivita rozvíjí u dětí klíčové kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské a digitální kompetence. Zjištěné indicie hráči konfrontují s informacemi, které si sami vyhledají na internetu nebo v jiných pramenech. Hra v online podobě je atraktivním studijním doplňkem.

Po ukončení soutěže bude hra stále k dispozici na internetových stránkách VHÚ Praha, pedagogové tak budou moci i nadále využívat vytvořené materiály k výuce.

Identita postav ve hře je fiktivní, příběhy jsou inspirované osudy skutečných vojáků nasazených v novodobých zahraničních operacích.

V případě dotazů či připomínek kontaktujte koordinátorku hry: Mgr. Petra Raisichová, tel.: 973 204 951, e-mail: [email protected]