Café Kupka

Pro odpočinek i zpestření návštěvy Armádního muzea Žižkov vzniklo v nejvyšším patře jedné z budov unikátní Café Kupka. Kavárna nese jméno po světoznámém českém umělci Františku Kupkovi (1871–1957), jednom ze zakladatelů moderního abstraktního malířství.

Interiér Café Kupka

Nynější prostor kavárny byl původně ateliérem, v němž pracovali výtvarníci Památníku osvobození, meziválečném předchůdci nynějšího Vojenského historického ústavu Praha. Dokladem této éry je rozměrné okno zabírající velkou část jedné ze stěn. Je ve své horní části zaoblené, přechází do linie stropu, je orientováno severovýchodním směrem a poskytovalo tak výtvarníkům dostatek měkkého, nekontrastního světla. Sousedící plocha je upravena na přístupnou terasu, z níž je jedinečný výhled na Prahu včetně Pražského hradu. Posezení uvnitř kavárny je zpestřeno i uměleckými díly. Vystaveny jsou kopie děl Františka Kupky a dalšího českého umělce, sochaře Otto Gutfreunda, významného představitele kubismu.

František Kupka za první světové války bojoval na západní frontě, stal se příslušníkem roty Nazdar, v hodnosti kapitána francouzských legií se vrátil na jaře 1919 do Československa a ihned se zapojil do vedení Památníku odboje. Vytvořil i první návrhy stejnokrojů rodící se československé armády. Otto Gutfreund za první světové války také prošel válečnou vřavou, na jaře 1915 se účastnil těžkých bojů na řece Sommě.

Terasa Café Kupka

Café Kupka připomíná i další české výtvarné umělce, kteří zobrazovali válečné události z let 1914–1918 nebo byli legionáři a přímými účastníky bojů. Jejich jména jsou velkými písmeny vyražena ve spodní části obložení pultu kavárny – uvedeni jsou zde výtvarník a spisovatel Josef Váchal, malíř Viktor Stretti, architekt Jan Zázvorka (autor návrhu budov Památníku osvobození) a další. I tento tak prvek dotváří celkový styl kavárny, v němž se mísí umění s tématem vojenství.

Café Kupka je otevřeno v otevíracím čase Armádního muzea Žižkov, tedy celoročně, každý den kromě pondělí od 10.00 do 18.00. Přístup do kavárny je od hlavní návštěvnické recepce muzea, výtahem do 3. patra, případně po schodech poblíž výtahu.