Historie Armádního muzea Žižkov

V budově patřící do komplexu původního Památníku osvobození na úpatí Vítkova je nyní situováno Armádní muzeum Žižkov. Ve své historii prošlo podobnými dějinnými peripetiemi jako celý stát.

 

Expozice v žižkovském muzeu byla v meziválečném období dělena do pěti časových úseků:

– od léta 1914 do konce roku 1915

– 1916 a zima 1916/1917

– od jara 1917 do jara 1918

– od jara 1918 do vzniku Československa, resp. do uzavření příměří

– od vzniku státu do roku 1920, do návratu posledních transportů čs. legionářů

Za nacistické okupace, v září 1939, zabralo celý areál Památníku osvobození gestapo a vzniklo zde oddělení pro zřízení německého Vojenského muzea (Heeresmuseum Prag), a to v rámci tzv. Kriegswissenschaftliche Verbindungsstelle. Ta spravovala muzejní, archivní i knihovní záležitosti.

Muzejní exponáty ze Žižkova a Karlína přestěhovali Němci do Schwarzenberského paláce na Hradčanech, kde bylo od roku 1940 budováno německé Vojenské muzeum. Na sklonku války byly muzejní sbírky zčásti vyvezeny za hranice. Většinu se naštěstí podařilo získat zpět, některé exponáty však byly rozkradeny či zničeny.

Po válce bylo zřízeno Muzeum Památníku osvobození. Toto muzeum se zaměřilo na I. i II. odboj a bylo rozděleno na dvě základní části:

– období 1914–1918

– období 1939–1945

Po změně režimu v únoru 1948 byly stávající expozice Památníku osvobození v rozporu s komunistickou ideologií a jejím pohledem na legionářskou tradici. Proto se již záhy nové vedení ústavu, s novým náčelníkem VHÚ brig. gen. Čeňkem Hruškou (budoucím náčelníkem Hlavní politické správy čs. armády), rozhodlo muzeum uzavřít a zásadně přeinstalovat „nevyhovující” expozice Muzea Památníku osvobození. V roce 1951 se uskutečnila výstava „30 let Komunistické strany Československa”. Po této výstavě se muzeum pro veřejnost opět uzavřelo a svůj další provoz obnovilo až v roce 1954 pod novým názvem Muzeum československé armády. Nově instalované expozice zachycovaly novodobou historii čs. armády a ČSLA (Československé lidové armády).

Po pádu komunistické moci v listopadu 1989 se muzeum na Žižkově mění na Muzeum odboje a České armády, nyní nese název Armádní muzeum Žižkov. Mezi roky 2018-2022 proběhla generální rekonstrukce komplexu budov, díky které se výstavní a expoziční prostory oproti minulosti rozšířily na trojnásobek. Nová expozice muzea zabírá plochu 5 000 metrů čtverečních a je členěna do sedmi chronologicky na sebe navazujících částí. Prezentuje více než 7000 předmětů v téměř třech stovkách vitrín, vše je obohaceno o moderní audiovizuální prostředky. Expozice mapuje dějiny vojenství v českém prostoru od 6. století až do současnosti. Blíže o nové podobě Armádního muzea Žižkov a jeho nových expozicích naleznete ZDE.