Elektronické informační zdroje

Tato složka obsahuje odkazy seřazené do následujících oblastí: Digitální knihovny, Historické databáze a galerie, Mapové sbírky a portály, Volně dostupné elektronické časopisy z oblasti historie i současné vojenské problematiky, Tematické webové stránky k vojenství.

 

Digitální knihovny

 

Austrian literature online

Rozsáhlá digitální knihovna obsahuje i dokumenty z doby Rakouského císařství (Rakouska-Uherska)

Bibliotheksverbund Bayern (Bayerischer Multimediaserver)

Dokumenty z vybraných bavorských knihoven

Digitální knihovna Akademie věd ČR

Digitální knihovna Moravské zemské knihovny

Digitální knihovna Národní knihovny ČR

Digitální knihovna Vědecké knihovny v Olomouci

Bavorská státní knihovna a databáze VD 16

Katalog starých tisků ze 16. století – část z nich je přístupná v digitální podobě

Bavorská státní knihovna a databáze VD 17

Katalog starých tisků ze 17. století

Bavorská státní knihovna a databáze VD 18

Katalog starých tisků z 18. století

Manuscriptorium

Virtuální badatelské prostředí pro studium historických dokumentů v digitální podobě

Monasterium

Digitalizované listiny a listy

Österreichische Nationalbibliothek – Digitaler Lesesaal

Digitální knihovna Rakouské národní knihovny

SLUB Dresden – Digitale Sammlungen

Digitální knihovna Saské zemské knihovny

 

Historické databáze a galerie

 

Castles.cz

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Databáze Vojenského historického archivu

Databáze čs. legionářů, příslušníků čs. zahraničního vojska a padlých za 2. světové války

Dějiny zemí Koruny české v datech

Kniha Jana Čapky s chronologickým přehledem dějin českých zemí, která funguje i jako databáze historických událostí

E-databáze československého těžkého opevnění z let 1935-1938

Geografický informační systém Národního památkového ústavu

Systém prezentující objekty zájmu památkové péče v digitální mapě

Hloubkaři

Stránky o útocích spojeneckého stíhacího a bitevního letectva na pozemní cíle ležící na českém území, kde je k dispozici i databáze jednotlivých hloubkových útoků

Konskripce (1850-1914)

Databáze pobytových přihlášek na Pražském policejním ředitelství

New York Public Library – Digital Gallery

Digitální galerie s řadou obrazových dokumentů s vojenskou tematikou

Old Photo – svět historické fotografie

Sbírka více než 3000 fotografií a oficiálních pohlednic z období rakousko-uherské monarchie, z prostředí Československých legií a prvních útvarů Československé armády v letech 1918-1925.

Válečné hroby

Portál Ministerstva obrany ČR zabývající se válečnými hroby na českém území a hroby čs. vojáků v zahraničí. K dispozici je i databáze evidovaných hrobů.

 

Mapové sbírky a portály

 

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939

Archiv meziválečných polských map

Mollova mapová sbírka

Mapová sbírka Moravské zemské knihovny

Oldmaps

Projekt zpřístupňující staré mapy Česka, například z 1., 2. a 3. vojenského mapování

Projekt Staré mapy

Prezentace starých map s územím ČR, rozcestník pro zájemce o historickou kartografii

 

Volně dostupné elektronické časopisy z oblasti historie i současné vojenské problematiky

 

Academic and Applied Research in Military Science

Mezinárodní časopis věnující se problematice obrany, bezpečnosti a vojenským technologiím

Air and Space Power Journal

Oficiální časopis vzdušných sil Spojených Států (USAF)

Air Force Journal of Logistics

Periodikum zaměřené na logistiku, taktéž z produkce USAF

Air Force Magazine

Internetový časopis americké Air Force Association

Armed Forces Journal

Již 150 let vycházející časopis věnující se mnoha oblastem v soudobém vojenství

Arms Control Today

Časopis věnující se problematice zbrojení ve světě

Army ALT

Časopis zaměřený na novinky v soudobém vojenství, zvláště pak nové vojenské technologie

Army Sustainmen

Americký časopis zaměřený na logistiku, zázemí vojenského personálu či zdravotní péči

Canadian Army Journal

Periodikum o kanadských ozbrojených silách

Ejército

Soubor španělských periodik orientovaných na vojenství

JFQ

Časopis americké National Defence University

Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit

Německý časopis věnovaný vojsku a společnosti v raném novověku

Polska Zbrojna

Polský armádní měsíčník

Revista Espanola de Defensa

Španělský vojenský magazín

Rossiskoje vojennoje obozrenije

Ruský vojenský měsíčník

Terre Magazine

Francouzský vojenský měsíčník

Truppendienst

Internetový časopis rakouské armády

Les uniformes de l’Armée Française

Digitalizovaná monografie

 

Tematické webové stránky

 

Air Aces – Jan J. Safarik

Informace o leteckých esech z mnoha válečných konfliktů

Arbeitskreis Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit

Pracovní skupina, zabývající se vojenskou historií, kulturními a společenskými souvislostmi raného novověku

Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918

Stránky věnované historii Rakouské, později Rakousko-Uherské armády

Bunkry.cz

Stránky o československém opevnění z let 1935-1938

Československé legie – Klub přátel pplk. Karla Vašátky

Stránky věnující se čs. legiím, kde je mimo jiné k nalezení volně přístupná legionářská literatura

Lone Sentry

Prezentace fotografií, knih a článků týkajících se druhé světové války

Österreichische Militärgeschichte – Historischer Service

Historie rakouského K. u. k. Wehrmacht, obsahující mnoho bibliografických zdrojů

Preussische Militärgeschichte – Historischer Service

Historie Pruska a pruské armády

Prima plana

Stránky přibližující historii c. k. rakouské armády v napoleonské epoše (1792-1815)

U. S. Army Center for Military History

Stránky historické sekce US Army s volně dostupnými elektronickými verzemi vydávaných publikací.

Válečné střípky

O československém zahraničním vojenském odboji za druhé světové války