Aktuální výstavy

Výstava Vzhůru ku Praze! První fáze válek o rakouské dědictví v českých zemích 1740-1743.

 

Vítězné náměstí, Praha 6, poblíž budovy Generálního štábu Armády České republiky

Od 6. září 2022

 

Výstava Vzhůru ku Praze! První fáze válek o rakouské dědictví v českých zemích 1740-1743 stručně shrnuje nejdůležitější vojenskopolitické události jednoho z nejturbulentnějších období našich dějin – prvních let vlády královny Marie Terezie. V této době se prakticky celé české země staly bojištěm, na němž se střetávaly armády pěti různých států. V důsledcích šlo o samotné rozdělení Koruny české mezi různé účastníky válek: podle plánu měly Čechy připadnout Bavorsku, Morava Sasku a Slezsko Prusku. Z Marie Terezie měla být jen rakouská arcivévodkyně a uherská královna. Po skončení válečného konfliktu přišly sice české země nakonec o velkou část Slezska a celé Kladsko, ale podařilo se uhájit integritu zbývajících částí, které tvoří dodnes Českou republiku. Název výstavy Vzhůru ku Praze! byl zvolen s ohledem na 280. výročí obléhání Prahy.

V úvodu výstavy, která čítá 22 panelů, se návštěvník může seznámit s širším kontextem popisovaných událostí tak, aby mu neunikly historické příčiny a důsledky konfliktu. A také aby pochopil casus belli – příčinu války. Rovněž získá přehled o organizaci a struktuře zúčastněných armád a jejich počtech. Výtvarné řešení výstavy je na vysoké vizuální úrovni. Graficky vkusně řešené panely čerpají z bohatého obrazového materiálu, který byl k dispozici, jsou zde desítky kreseb, obrazů, náčrtů, dokumentů. Nechybí ani fotografie dobových zbraní a dalších předmětů spojených s válkou.

 

 

Výstava Nikdy se nevzdáme!

 

Národní muzeum, 2. patro historické budovy NM, Praha 1, Václavské náměstí 68

Od 28. května 2022

 

Expozice připomíná 80. výročí operace Anthropoid a další významné události roku 1942. Připravilo ji Národní muzeum a Vojenský historický ústav Praha, autorem je historik Michal Stehlík.

Výstavní projekt Nikdy se nevzdáme! provází realitou Protektorátu Čechy a Morava i událostmi a osudy spjatými s 38 dny druhého stanného práva v období mezi 27. květnem a 3. červencem roku 1942. Výstava představuje také souvislosti předcházející atentátu na Reinharda Heydricha, především rozbití Československa, okupaci a příjezd Heydricha do Prahy v roce 1941. Akce parašutistů z 27. května 1942 pak odstartuje prezentací reality protektorátu ve zmíněných 38 dnech výjimečného stavu.

Návštěvníci mohou sledovat příběhy statečnosti i obrovské důvěry ve svobodu národa a státu. K vidění jsou autentické předměty československých parašutistů, části výstroje Josefa Gabčíka a Jana Kubiše a další doklady tehdejších událostí. Je možné si prohlédnout také originál vysílačky desantu Silver A Libuše, tragédii Lidic připomíná číslo popisné z lidické školy. Výstava zahrnuje i jedinečné předměty dokumentující všední dny protektorátu.