Oddělení výuky a vzdělávání

Oddělení Výuky a vzdělávání zajišťuje vzdělávací aktivity v oblasti humanitních věd v rámci volnočasových aktivit studentů – vojáků na Univerzitě obrany v Brně. Podílí se na výstavních aktivitách v Atomovém krytu 10-Z pod Špilberkem a zachycuje příběhy vojenských osob v rámci projektu Paměťová stopa. Oddělení funguje jako pobočka VHÚ na Moravě a zajišťuje aktivity ústavu v Brně.

 

Vedoucí: Pavel Paleček

Kontakt: Tomáš Holič, provozní a technický pracovník, tel.:+420 797 890 538, e-mail: [email protected]

 

 

Pracovníci

 

B.S. Scott Andrews

B.S. Scott Andrews

B.S. Scott Andrews vystudoval češtinu na Defense Language Institute, Monterey, CA. Je americkým veteránem války v Perském zálivu – Operace Desert Shield a Desert Storm, kde působil jako zpravodajec u tankového pluku americké armády. Po skončení vojenské služby vystudoval Fakultu managementu na International College na Floridě (Naples). Podílí se na vzdělávacích akcích oddělení, namlouvá komentáře, překládá a tlumočí.

 

 

 

 

 

Pavel Paleček, PhD.

Pavel Paleček, PhD. získal doktorát na Masarykově univerzitě z moderních dějin, absolvoval roční vědecký pobyt na Univerzitě ve Vídni, na Columbia University v New Yorku (2005-2007), na Max Planck Institutu v Berlíně (2002). Je autorem knih, které se zabývají dějinami studené války, první a druhé světové války a dějinami přírodních věd. Pracoval v Lidových novinách (2000), Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2002-2008). Založil a krátce vedl Odbor ediční Ústavu pro studium totalitních režimů ČR (2008). Spravuje muzeum v Atomovém krytu 10-Z pod Špilberkem, které se stalo známým místem pro zážitkovou turistiku a vzdělávání. Inicioval projekt Paměťová stopa, jehož přes 150 dílů věnovaných válečným veteránům, obětem totality a osobnostem vědy a kultury odvysílala Česká televize (zde) a web Českého rozhlasu (zde).

 

 

 

 

Bc. Jan Plachý

Bc. Jan Plachý vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého. Osm let vedl olomoucké studio České televize. Působil jako dramaturg a komentátor živých přenosů největší přehlídky Severoatlantické aliance DNY NATO v Ostravě. Je autorem několika dokumentů, především z období druhé světové války. Jako redaktor pracoval ve dvou misích Armády ČR v Bosně (SFOR 1996) a v Afghánistánu (ISAF 2011) kde natočil dokument „Lógar, čili Velká hora“.  Je scénáristou cyklu ČT „Bitevní pole“ o nejslavnějších bitvách české historie.  Od roku 2016 do současnosti natáčí a edituje cyklus VHÚ Paměťová stopa, zaměřený na oběti totalitních režimů dvacátého století. Záznamy životních příběhů nejen vojenských osobností prezentuje VHÚ veřejnosti prostřednictvím vysílání České televize a Českého rozhlasu.

 

 

 

 

Dr. Phil. Jana Starek

Dr. Phil. Jana Starek je historička, překladatelka, publicistka. Spolupracuje s vídeňským Wiesenthalovým ústavu pro výzkum holocaustu. Získala doktorát na Univerzitě ve Vídni, kde studovala dějiny, slavistiku a sinologii. Je spoluzakladatelkou Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva ve Vídni (1982-1990). Založila a vedla Austrian Science and Research Liaison Office v České republice (1991-2004), která byla centrem kulturní spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou.  Je autorkou studií o československém exilu v Rakousku a spoluvydavatelka sborníků k československo-rakouským dějinám a kultuře. Je nositelkou nejvyššího polského vyznamenání udělovaného cizincům, které získala za podporu polského disentu.

 

 

 

MgA. Iva Strnadová

MgA. Iva Strnadová pracuje jako dokumentaristka, vystudovala obor česká literatura na Slezské univerzitě v Opavě  a obor rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika na Janáčkově akademii v Brně. Od roku 2006 byla zaměstnaná v České televizi Brno jako redaktorka, později v pražské redakci zpravodajství. Od roku 2017 spolupracovala s Českou televizí jako scénáristka. Je také autorkou několika rozhlasových dokumentů. Jako dokumentaristka vyhledává pamětníky, které zasáhl totalitní režim 20. století, především válečné veterány, natáčí v rámci oral history projektu Paměťová stopa rozhovory.

 

 

 

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.,  Hon FRIBA,  Hon FAIA, BDA e.h. Historik architektury se zájmem o česko-německé vztahy a dějiny 20. století. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT, na Fakultě architektury VUT v Brně obhájil doktorát technických věd a následně byl jmenován profesorem. Pracoval jako vedoucí odd.dějin architektury Národního technického muzea v Praze, posléze působil 9 let děkanem Fakulty architektury ČVUT v Praze a poté i děkanem Fakulty architektury VUT v Brně. Nejvýznamnější ocenění: Kunstpreis Berlin-Förderungspreis Baukunst, cena města Brna, stříbrná medaile Senátu ČR, medaile Bene merentibus /Varšava/, Grand Prix Obce architektů. Spolupracuje na vzdělávacích akcích se zaměřením na architekturu vojenských objektů, chápání urbanismu ve válečných konfliktech a vojenské umění.