Katalog Knihovny Vojenského historického ústavu Praha

 

Elektronický katalog obsahuje přibližně devadesát pět procent všech titulů, jež jsou umístěné v Knihovně VHÚ Praha. Po dokončení retrokatalogizace a retrokonverze budou v katalogu dostupné bibliografické záznamy kompletního fondu knihovny.  

VSTUP DO KATALOGU

 

Tip pro vyhledávání:

Při hledání je mimo jiné umožněno automatické pravostranné rozšíření dotazu (např. při zadání hesla „tank“ nalezne vyhledávač také termíny „tankový„, „tankisté“ apod.)

Větší část knih a časopisů je umístěna ve vzdáleném depozitáři – nutno objednat předem přes katalog nebo e-mail!!!