Expozice Armádního muzea Žižkov

 

Expozice Armádního muzea Žižkov je rozčleněna na sedm základních částí, podle jednotlivých historických úseků, které mapují vojenské dějiny českého území a českou státnost. Celkem je vystaveno na sedm tisíc exponátů ze sbírky Vojenského historického ústavu Praha. Exponáty jsou umístěny v téměř třech stovkách vitrín, ale také ve volném prostoru výstavních sálů. Sály se nacházejí ve čtyřech podlažích, v některých sálech jsou navíc vestavěná menší mezipatra. Vizuální představení artefaktů včetně nasvícení bylo vytvořeno v duchu nejmodernějších trendů a díky nejvyspělejší osvětlovací technice. Specialitou jsou „předměty s příběhem“, u nichž je návštěvník informován o osudech exponátu i lidí, kteří jsou s ním spojeni. Četné exponáty jsou opatřeny také QR kódy, návštěvník si tak může pomocí moderních technologií přečíst komplexní a rozšířené informace o daném předmětu.

 

 

Od počátků do roku 1740

Zbrojnice

První část zachycuje období od počátků osídlení našeho území Slovany po rok 1740. Návštěvník vstoupí do expozice a může si prohlédnout exponáty zhruba 30 000 let staré. Zobrazeno je i období antiky, kde se nachází jeden z vůbec nejvzácnějších exponátů: římský jezdecký meč spatha. V další části zachycující 12. – 14. století vévodí scéna, v níž je český král Jan Lucemburský připraven vjet do bitvy u Kresčaku. Následuje husitský věk, zde dominuje velká scéna s vozovou hradbou. Do scény je zabudován originál komorového děla na burgundské lafetě z 15. století. Světovým unikátem je trojhlavňová puška ze severní Itálie, datovaná kolem roku 1500.

Návštěvník posléze vchází do sekce Zbrojnice, kde jsou představeny řemeslně nejkrásnější zbraně a části zbroje dané éry: meče, rapíry, přilby, malované štíty atd. Zachyceny jsou dále boje křesťanství s islámem na počátku novověku v 16. století, nechybí ukázka výzbroje osmanských Turků. Následuje Třicetiletá válka 1618-1648, každá vitrína je věnována konkrétnímu druhu vojska: dělostřelectvu, pěchotě, jezdectvu. Nad touto částí expozice je vestavěné patro, které je věnováno bitvě na Bílé hoře roku 1620 a popravě dvaceti sedmi českých pánů roku 1621. V pasáži nazvané Ohrožení z východu je na velkém množství exponátů  vykresleno období po třicetileté válce, boje Evropy s osmanskými Turky. V expozici jsou k vidění i hradební pušky s různými typy spoušťových mechanismů, audiovizuální projekce ukazuje např. analýzu smrti Jana Lucemburského, video o husitském věku je doplněno ukázkou bitevních scén z filmu režiséra Otakara Vávry Proti všem.

Podrobnější popis této části expozice včetně fotogalerie naleznete ZDE.

 

1740-1914

Klenotnice

Druhá část je zaměřena na roky 1740-1914. Hned po vstupu do expozice si návštěvník může prohlédnout galerii panovníků daného období, jedná se o obrazy Habsburků počínaje Marií Terezií až po Františka Josefa I. Další pasáž je věnována válkám o rakouské dědictví (1740-1748) a sedmileté válce (1756-1763). Následujícím tématem jsou napoleonské války, do této éry spadá i velká scéna lékárenského vozu s operací zraněného, doprovázená působivými zvukovými efekty. Přechod z válek napoleonských do válek první poloviny 19. století symbolizují tři z nejvýznamnějších rakouských vojenských velitelů, kteří pocházeli ze starých českých šlechtických rodů: Josef Václav Radecký z  Radče, Alfred Windischgrätz a František Jindřich Šlik. Dalším výrazným tématem je prusko-rakouská válka v roce 1866.

Vyvrcholením této části expozice a jedním z nejkrásnějších výstavních míst v celé nové expozici Armádního muzea Žižkov je Klenotnice. V ní jsou na speciálně vytvořeném dvoupatrovém prostoru efektně umístěny a nasvíceny vybrané ruční palné zbraně od 16. století do roku 1914. Je zde na 250 předmětů, nejvzácnější příklady puškařského a mečířského řemesla z oblasti loveckých, civilních zbraní. Kulovnice s kolečkovým zámkem, lovecké chladné zbraně, rané opakovačky, zbraně hraběte Šporka, orientální zbraně či pušky a pistole amerického Západu. Nalezneme zde i unikátní osobní zbraně některých evropských panovníků. V jedné z vitrín jsou předměty spojené s Františkem Ferdinandem d´Este. Klenotnice je mimořádným prostorem nejen díky vystaveným exponátům, ale také pro své dvoupatrové řešení, točitá schodiště a decentní světelnou atmosféru, doladěnou dobovou hudbou. 

Závěrečná pasáž označená jako Belle Époque zobrazuje období konce 19. století a počátku 20. století. Jsou zde předvedeny nové zbraně tehdejší doby, tématem je modernizace vojenských sil. Tato část končí symbolicky citátem spisovatele Maxe Broda: „Kdo nežil před rokem 1914, neví, co je sladkost života.“

Podrobnější popis této části expozice včetně fotogalerie naleznete ZDE.

 

První světová válka 1914-1918

První světová válka

Třetí část je věnována období 1. světové války, následně pak vzniku Československé republiky v roce 1918. Ústředním motivem, který tuto část expozice Armádního muzea Žižkov sjednocuje, je vlak – ten dopravoval vojáky na frontu i zpět do zázemí. Železnice je také nerozlučně spjata s anabází čs. legií v Rusku. V úvodní sekci expozice je návštěvník seznámen s vojenskou a politickou situací v předvečer války, ukázány jsou přípravy na válku a atentát na následníka trůnu, Františka Ferdinanda d´Este v létě roku 1914. Expozice je pak prostorově koncipována tak, že vede diváka do zužujícího se prostoru, jedinec je symbolicky strháván bojovou vřavou a směřuje do nitra války. Na velké projekci je ilustrováno schéma zákopového systému.

Interaktivní panely ilustrují hlavní události války: bitvu u Verdunu, bitvu na Sommě, vstup USA do války, revoluci v Rusku atd. Samostatnou část má vyhrazena bitva u Zborova v červenci 1917. V závěrečné části je zobrazeno působení našich legií v Rusku a život vojáků během jejich putování transsibiřskou magistrálou. Dále je vykresleno nasazení legií v Itálii a Francii, ale i účast Čechů v rakousko-uherské armádě. Poslední část expozice je věnována konci války a vzniku samostatného Československa.

Je zde vystaveno také množství větších předmětů: rakousko-uherské torpédo 38 cm, francouzský rotační letecký motor Clerget, kulomety, nábojnice do těžkých kanonů, ruská námořní mina… Nechybí replika prvního francouzského tanku Schneider CA-1 v měřítku 1:1 s originálním 75mm kanonem.

Podrobnější popis této části expozice včetně fotogalerie naleznete ZDE.

 

Zákopy první světové války

Zákopy první světové války

K první světové válce se vztahuje i část čtvrtá, kterou je důmyslně se vinoucí a rozsáhlý frontový zákop, kterým návštěvník prochází. Konkrétně se jedná o západní frontu a československé legionáře v roce 1918. Dokonalá iluze zákopů je tvořena dřevěnými stěnami, nasvícením, zvukově, předměty atd.  Návštěvník prochází labyrintem zákopových stěn tvořených dřevem a proutím, úzké chodby ho vedou po několika místech vždy jiného typu – obydlí vojáků, velitelský štáb, zdravotníci, činnost spojařů. Zvukové a obrazové efekty dotvářejí atmosféru boje.

Návštěvník vstupuje do druhé linie zákopů, kde jsou polní objekty, druhá část je tvořena zákopy první linie, jde o bojový prostor. S pomocí periskopu je zde možné nahlédnout do tzv. země nikoho, což byl prostor mezi dvěma liniemi zákopů znepřátelených stran. Šlo o přímou válečnou linii, zaminovaný a rozstřílený pás země.

Podrobnější popis této části expozice včetně fotogalerie naleznete ZDE

 

Československo 1918-1938

Zbrojní výroba v Československu

Pátá část se obrací k meziválečnému období 1918-1938. Bohatě je zde dokumentována existence samostatné Československé republiky, jejích armádních složek, zmíněn je i důraz na brannost a brannou výchovu především v období druhé poloviny 30. let. Naše armáda té doby představovala živé a funkčně zformované těleso, jehož kvalita se opírala o solidní morální základ a jasnou ideu demokratického státu. Vedle toho je zde také představena početná výroba zbraní z československých průmyslových závodů, mnohé z pušek, pistolí atd. jsou zde doloženy v podobě desítek exponátů.

K období 1918-1938 se vztahuje také početná řada vystavených osobních předmětů čelných představitelů státu a armády. Jsou zde exponáty patřící prezidentu Edvardu Benešovi, generálům Aloisi Eliášovi, Stanislavu Čečkovi, Rudolfu Medkovi aj. Jedinečný je také soubor řádů a vyznamenání, kterým dominuje kolekce Řádu Bílého lva ve všech variantách. Celé období končí zobrazením mobilizace v roce 1938, a to jak v podobě předmětů, dokumentů, fotografií, filmových záznamů, tak prostřednictvím věrné makety těžkého vojenského pohraničního opevnění, konkrétně střelecké části betonového srubu s kanónem.

Podrobnější popis této části expozice včetně fotogalerie naleznete ZDE.

 

1938-1948, druhá světová válka

Druhá světová válka

Šestá část 1939-1948 v prostorově velkorysé expozici je uvozena mimořádným exponátem: kovovým pohraničním sloupem, který byl z našich hranic odstraněn po mnichovské dohodě na podzim roku 1938. Celá expozice druhé světové války je svojí šíří mimořádně bohatá a také prostorově členitá. Nachází se v dvoupatrově řešeném prostoru bývalého archivu. Expozice ukazuje boje druhé světové války na všech frontách, kde se vyskytovali českoslovenští vojáci, v mnoha vitrínách může návštěvník spatřit širokou škálu zbraní, stejnokrojů, předmětů osobní potřeby, dokumenty, listiny, fotografie atd.

Vedle frontových bojů je zde také ilustrován domácí odboj v protektorátu. Mimořádný prostor je pochopitelně věnován atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942. Jsou zde vystaveny předměty vztahující se k aktivitám Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, také vše, co se týká bojů československých vojáků v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici v červnu 1942. Speciální část této expozice je také věnována obětem holocaustu, tato pasáž má i působivé výtvarné řešení a důstojným způsobem uctívá památku československých Židů, kteří během druhé světové války zahynuli v koncentračních táborech.

Závěrečná část této části expozice se pak soustředí na jaro roku 1945 a povstání českého lidu, zachyceno je i období let 1945-1948, kdy došlo k obnově Československa, ale zároveň již země bojovala o budoucí cestu, respektive zda bude nadále demokracií či se vydá vstříc nesvobodě.

Podrobnější popis této části expozice včetně fotogalerie naleznete ZDE.

 

Od roku 1948 do současnosti

Zahraniční operace Armády České republiky

Sedmá část expozice zachycuje nejprve období let 1948-1989. První sál je pojat jako kopie československé státní hranice, kterou komunistický režim vybavil dráty s elektrickým proudem a hláskami, aby nikdo z tohoto „vnuceného ráje“ nemohl odejít. Další část ukazuje armádu lidovědemokratického Československa, která byla od roku 1955 součástí Varšavské smlouvy. Obrodnému procesu 60. let a událostem v roce 1968 vévodí maketa sovětského tanku T-55 s figurínou sovětského okupačního vojáka. Přichází období normalizace a ve videoprojekcích je možné shlédnout četné ukázky ze společných cvičení armád Varšavské smlouvy, je zde i část protiatomového krytu s prostředky protichemické ochrany. Pak už následuje jen konec tzv. tábora míru. Vystaveny jsou předměty z bezpečnostních složek – sledovací zařízení, zásahový štít či bílá přilba jednotek potlačujících demonstrace na konci 80. let.

Druhá část expozice se věnuje naší armádě po listopadu 1989. Jak v domácím prostředí (transformace na profesionální armádu aj.), tak i při nasazení v zahraničních operacích na třech světových kontinentech. Prostor je věnován našemu působení na Balkánu, Blízkém východě, v Mali, ale také Pobaltí. Najdeme zde i připomínku první zahraniční operace po roce 1989, nasazení v Perském zálivu v roce 1991.

Velký prostor je věnován dvacetiletému působení v Afghánistánu 2001-2022. Představeno je zde improvizované výbušné zařízení, kulomet M60 zničený v boji s povstalci, střepina rakety vypálená na naši základnu, směrovníky ukazující vzdálenosti do míst v České republice. Celá sekce vrcholí ukázkou života našich vojáků v Afghánistánu, jde o věrné zobrazení ubikace a kanceláře s figurínami vojáků v měřítku 1:1. Je zde i rozměrná koláž fotografií, která zachycuje české nasazení v Afghánistánu z nejrůznějších úhlů pohledu, v nejrůznějších situacích. Tuto část i celou sekci věnovanou Armádě České republiky uzavírá vojenská kaple, jako vzpomínka na padlé vojáky z našich zahraničních operací.

Podrobnější popis této části expozice včetně fotogalerie naleznete ZDE.