Exponáty dne – tematická sbírka

 

Vojenský historický ústav Praha disponuje několika stovkami tisíc sbírkových předmětů, dokumentů, fotografií, knih a dalších artefaktů. Z technických i prostorových důvodů není možné všechny tyto položky prezentovat. V tomto seznamu proto naleznete pouze malý zlomek – jde o předměty či dokumenty, které se objevily v rubrice Exponát dne.

 

Položky z rubriky Exponát dne jsou řazeny do tematických kategorií. Rozklikněte jednotlivou kategorii, v ní naleznete konkrétní exponáty k danému tématu.