Antonín Špaček

Antonín Špaček

09. 03. 2018

Antonín Špaček odešel v roce 1940 jako záložní důstojník bojovat do zahraničí. Po únoru 1948 se stal objektem nesmyslné perzekuce. Po roce 1989 se stal představitelem veteránů.

Antonín Špaček se narodil 23. května 1917 v Hradčanech okres Prostějov. Pocházel ze třinácti dětí. Tři bratři byli legionáři. Vystudoval obchodní akademii s maturitou a poté nastoupil vojenskou presenční službu. Během ní v letech 1937-1938 absolvoval školu na důstojníky pěchoty v záloze v Olomouci. Za mobilizace byl velitelem čety těžkých kulometů u strážního praporu Horní Benešov. Na konci roku 1939 se zapojil do organizace přechodů hranic a sám koncem ledna 1940 z obavy před zatčením tajně odešel do zahraničí, aby se připojil k zahraničnímu odboji. Dva a půl měsíce byl vězněn v maďarských věznicích, poté dorazil přes Marseille do Francie, kde se 15. května 1940 připojil k čs. armádě.

Jako příslušník 10. roty 3. pěšího praporu 1. československé pěší divize stačil v červnu 1940 ještě ve Francii projít ústupovými boji. Po evakuaci do Velké Británie absolvoval několik britských odborných kurzů, včetně parašutistického výcviku a tříměsíčního britského tankového kursu v Aldershotu. Roku 1943 se v Gloucesteru oženil s Jean Wenda Thomas. Syn Milan se jim narodil 9. května 1944. V září 1944 odjel s 1. čs. obrněnou brigádou do pole a zúčastnil se obléhání přístavu Dunkerque. Byl velitelem tankové čety u 3. roty 1. tankového praporu. Válku končil v hodnosti nadporučíka pěchoty v záloze.

Dnem 1. ledna 1946 byl povýšen do hodnosti kapitána z povolání. Za svoji účast v bojích II. světové války obdržel Čs. válečný kříž 1939, čs. medaili za chrabrost, čs. medaili za zásluhy II. stupně, britskou pamětní medaili Battle of Britain 1939-1945 Star a francouzský Croix de Guerre. Dne 18. května 1945 se Antonín Špaček vrátil do vlasti. Zprvu sloužil u tankového vojska a 11. června 1945 se stal velitelem 1. čety hradní stráže v Praze. Od 7. října 1946 studoval Vysokou školu válečnou.

Po únoru 1948 byl ale jako západní voják ze školy odvolán a 8. března 1948 přemístěn k 11. tankové brigádě do Moravské Třebové. Ale již 30. dubna 1948 začala i Antonínu Špačkovi přeložením na zvláštní dovolenou tehdy tak typická anabáze vojáků ze Západu. V rychlém sledu byl zproštěn činné služby vojenské, dán na dovolenou s čekaným a konečně 1. března 1949 do výslužby. Již v červnu 1948 se musela vystěhovat ze země jeho žena se synem. Protože se snažil dostat za rodinou do Velké Británie, byl zatčen a v roce 1949 odsouzen Státním soudem za velezradu k trestu deseti roků těžkého žaláře. Trest si odpykával mimo jiné v Opavě, Plzni-Borech a v Jáchymově. Po uplynutí pěti a půl roku byl propuštěn.

V jáchymovských uranových dolech zůstal pracovat dalších sedm let. Později byl topičem a domovníkem. Perzekuce rozvrátila i soukromý život Antonína Špačka. Násilně přerušené manželství bylo na dálku rozvedeno. Roku 1969 dosáhl rehabilitace nesmyslného trestu a v roce 1974 dostal dokonce zpět vojenskou hodnost.

V roce 1993 jmenoval prezident Václav Havel Antonína Špačka do hodnosti generálmajora ve výslužbě. V roce 2004 obdržel od francouzského prezidenta Řád čestné legie a o dva roky později od českého prezidenta Řád Bílého lva I. třídy vojenské skupiny. Generálmajor Špaček zastával v letech 2001-2007 funkci předsedy Československé obce legionářské. Zemřel 3. dubna 2007 ve věku devadesáti let.

Prokop Tomek

PROJEKT 300 – 100 LET je jedním z příspěvků Vojenského historického ústavu Praha k letošnímu výročí sta let od vzniku samostatného Československa. Projekt představuje vojenské osobnosti, zbraně a události se vztahem k české historii zahrnující století 1918 – 2018.

 

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…