Armáda České republiky

Před 25 lety došlo v důsledku rozdělení Československa také k rozdělení Československé armády na Armádu České republiky a Armádu Slovenské republiky.

S rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky na dva nezávislé státy souvisela také otázka dělení armády, která představovala jednu z největších federálních institucí. Armádní majetek byl rozdělen v zásadě v poměru 2:1 ve prospěch České republiky.
Uskutečnění tohoto rozhodnutí vyžadovalo přesun velkého množství vojenského materiálu mezi územím obou republik. Ve výrazně menší míře se tyto přesuny týkaly také osob, které se rozhodly přestěhovat z jedné republiky do druhé, aby po rozdělení mohly sloužit v té které armádě.
Armáda České republiky se však kromě toho nacházela ve stále trvajícím stavu transformace z masové armády socialistického typu na armádu více odpovídající novému bezpečnostnímu prostředí i potřebám státu v oblasti obrany.
Film uvádíme v nezkrácené podobě u příležitosti 25. výročí vzniku Armády České republiky.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Armáda České republiky“: Český armádní film; 1994; režie Pavel Fojtík; technické údaje k filmové kopii: video U-matic, barevná, zvuková, 8 minut

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha