Armádní lyžařská mistrovství 1951 (Naše vojsko č. 2/1951)

Ukázka z průběhu Armádních lyžařských mistrovství 1951 ve Vysokých Tatrách.

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let získal armádní sport v Československu významnou podporu. Důležitým dokumentem pro jeho rozvoj se stal rozkaz ministra národní obrany z července 1950.
Kromě služební tělovýchovy byly podporovány i zájmové sportovní aktivity a armádní vrcholový sport. Od začátku padesátých let se organizovaly celostátní armádní sportovní soutěže přímo pod patronací MNO. V roce 1952 poprvé proběhla zimní a letní armádní spartakiáda v rámci tzv. Armádních sportovních her.
Filmová ukázka je již z března roku 1951, kdy se ve Vysokých Tatrách uskutečnila první Armádní lyžařská mistrovství. Kromě sjezdu je tu zachycen rovněž tradiční závod hlídek. Ukázka pochází z armádního filmového měsíčníku Naše vojsko č. 2/1951.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.
„Naše vojsko č. 2/1951“: Československý armádní film; 1951; technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, zvuková, 374 metrů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha