Armádní spartakiáda (Armádní filmový zpravodaj č. 9/62)

Po I. letní spartakiádě spřátelených armád uspořádané v roce 1958 v Lipsku byla II. letní spartakiáda spřátelených armád naplánovaná na září 1962 do Československa.

Dlouhodobě připravovaná demonstrace jednoty a síly vojáků armád socialistických států však byla krátce před zahájením rozhodnutím zástupců jednotlivých států zrušena. Důvodem byl vyostřující se čínsko-sovětských rozkol vedoucí k vytvoření dvou center světového komunistického hnutí, který by ze spartakiády namísto manifestace svornosti mohl udělat veřejnou blamáž. Proto bylo rozhodnuto namísto spartakiády uspořádat v druhé polovině roku 1962 jen některé soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích.
Další letní spartakiáda spřátelených armád pak následovala v roce 1969 v Kyjevě. Autorem reportáže o přípravách československých pořadatelů na spartakiádu byl významný filmový režisér Jan Němec (1936–2016).

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Armádní filmový zpravodaj č. 9/62“: Československý armádní film; 1962; režie Jan Němec; technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, zvuková, 436 metrů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha