Byli v Afghánistánu. O misích a českých vojácích vyšla pozoruhodná kniha.

Byli v Afghánistánu. O misích a českých vojácích vyšla pozoruhodná kniha.

06. 04. 2017

JÁ, VOJÁK V AFGHÁNISTÁNU je název publikace, která vyšla v těchto dnech a jejímž autorem je historik Vojenského historického ústavu Praha, kapitán Pavel Stehlík, který se zabývá ve VHÚ monitoringem zahraničních operací a vede orálněhistorický výzkum novodobých válečných veteránů. Jeho kniha představuje neobvyklý, ale zdařilý pohled na válečné mise Armády České republiky ve střední Asii a její aktéry.

 

Kniha Já, voják v Afghánistánu nese podtitul Vzpomínky českých veteránů, vydalo ji nakladatelství C-Press. Základem textu jsou vzpomínky deseti vojáků Armády České republiky, kteří v minulých letech působili ve spojeneckých jednotkách v Afghánistánu.

Nejde však o běžně zpracované vzpomínky, kdy by Stehlík vojáky jen vyslechl a jejich hovory nahrál, pak vrhl na papír a hotovo… Naopak, tato kniha vychází z odborného, veděckohistorického přístupu. Vznikla také v rámci autorova studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Stehlík školu přitom absolvoval jako voják AČR, zároveň v té době již sám byl veteránem z Afghánistánu, kde sloužil v roce 2010 a pak se do této země jako voják ještě vracel v letech 2011-2016. Svoji vlastní zkušenost z války již ztvárnil do úspěšné knižní podoby nazvané Do temnoty; publikace vyšla v roce 2014.

Text knihy Já, voják v Afghánistánu je koncipován podle různých témat, kapitoly mají názvy Co předchází misi, První okamžiky v Afghánistánu, Esence války, Vztahy mezi lidmi v misi, Intimní život vojáka na misi, Finanční ohodnocení vojáka, Návrat z mise atd. Velice pečlivě jde zde také pojata otázka metodologie: s kým vlastně autor rozhovory pořídil, jak probíhaly, etické otázky jeho výzkumu, jaké jsou zdroje a prameny pro další poznání aj.

Vojáci zde nevystupují pod přesnými jmény, jsou zde uvedeny jejich iniciály. Mnozí přiznávají, že k rozhovorům je přimělo jen to, že sám Stehlík je voják se zkušeností z války. Jinak by nehovořili… Výpovědi se vzájemně prolínají, zkušenost každého a jeho vidění je originální, zároveň však lze zobecňovat. Mnohé pocity jsou všem společné. Autor výpovědi také prokládá vysvětlujícími komentáři. Nechybí zde ani celkové zasazení války v Afghánistánu do celosvětového politického kontextu.

Stehlíkovi se podařilo velmi šťastně skloubit obě roviny, tedy vědeckou a „vyprávěcí“. Kniha tak pevně stojí na seriózním základě, ale nad ním se klenou jednotlivé živé příběhy a jejich nositelé. Je to čtení přínosné, ale také živé a dramatické. A především velmi lidské, upřímné. Jen málokdy nacházíme v knižní nabídce tak originální a původní titul, který problematiku vojenství a vojenské historie zpracovává neotřelým, zvnitřku viděným a přitom stále čtenářsky zajímavým způsobem.

RED

 

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…