Byli v Afghánistánu. O misích a českých vojácích vyšla pozoruhodná kniha.

JÁ, VOJÁK V AFGHÁNISTÁNU je název publikace, která vyšla v těchto dnech a jejímž autorem je historik Vojenského historického ústavu Praha, kapitán Pavel Stehlík, který se zabývá ve VHÚ monitoringem zahraničních operací a vede orálněhistorický výzkum novodobých válečných veteránů. Jeho kniha představuje neobvyklý, ale zdařilý pohled na válečné mise Armády České republiky ve střední Asii a její aktéry.

 

Kniha Já, voják v Afghánistánu nese podtitul Vzpomínky českých veteránů, vydalo ji nakladatelství C-Press. Základem textu jsou vzpomínky deseti vojáků Armády České republiky, kteří v minulých letech působili ve spojeneckých jednotkách v Afghánistánu.

Nejde však o běžně zpracované vzpomínky, kdy by Stehlík vojáky jen vyslechl a jejich hovory nahrál, pak vrhl na papír a hotovo… Naopak, tato kniha vychází z odborného, veděckohistorického přístupu. Vznikla také v rámci autorova studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Stehlík školu přitom absolvoval jako voják AČR, zároveň v té době již sám byl veteránem z Afghánistánu, kde sloužil v roce 2010 a pak se do této země jako voják ještě vracel v letech 2011-2016. Svoji vlastní zkušenost z války již ztvárnil do úspěšné knižní podoby nazvané Do temnoty; publikace vyšla v roce 2014.

Text knihy Já, voják v Afghánistánu je koncipován podle různých témat, kapitoly mají názvy Co předchází misi, První okamžiky v Afghánistánu, Esence války, Vztahy mezi lidmi v misi, Intimní život vojáka na misi, Finanční ohodnocení vojáka, Návrat z mise atd. Velice pečlivě jde zde také pojata otázka metodologie: s kým vlastně autor rozhovory pořídil, jak probíhaly, etické otázky jeho výzkumu, jaké jsou zdroje a prameny pro další poznání aj.

Vojáci zde nevystupují pod přesnými jmény, jsou zde uvedeny jejich iniciály. Mnozí přiznávají, že k rozhovorům je přimělo jen to, že sám Stehlík je voják se zkušeností z války. Jinak by nehovořili… Výpovědi se vzájemně prolínají, zkušenost každého a jeho vidění je originální, zároveň však lze zobecňovat. Mnohé pocity jsou všem společné. Autor výpovědi také prokládá vysvětlujícími komentáři. Nechybí zde ani celkové zasazení války v Afghánistánu do celosvětového politického kontextu.

Stehlíkovi se podařilo velmi šťastně skloubit obě roviny, tedy vědeckou a „vyprávěcí“. Kniha tak pevně stojí na seriózním základě, ale nad ním se klenou jednotlivé živé příběhy a jejich nositelé. Je to čtení přínosné, ale také živé a dramatické. A především velmi lidské, upřímné. Jen málokdy nacházíme v knižní nabídce tak originální a původní titul, který problematiku vojenství a vojenské historie zpracovává neotřelým, zvnitřku viděným a přitom stále čtenářsky zajímavým způsobem.

RED

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha