Archiv článků

Cesta do NATO: od Varšavské smlouvy k Partnerství pro mír

Cesta do NATO: od Varšavské smlouvy k Partnerství pro mír

21.2.2019 | Ještě na počátku roku 1989 bylo nepředstavitelné, že se NATO za deset let rozšíří do střední Evropy. V té době bylo Československo věrným členem Varšavské smlouvy (a tedy sovětským satelitem) a nebylo tak možné hovořit o samostatné bezpečnostní politice. Její vznik spadá až do období po listopadu 1989, kdy jejím ideovým tvůrcem byl prezident Václav […]

Alianční obranné vazby jsou efektivní, říká Jaroslav Šedivý

Alianční obranné vazby jsou efektivní, říká Jaroslav Šedivý

18.2.2019 | Přinášíme vám první ze série materiálů, které budeme zveřejňovat v následujících týdnech a jenž se vztahují k nadcházejícímu 20. výročí vstupu České republiky do NATO. Diplomat a historik Jaroslav Šedivý jako velvyslanec v Belgii a Lucembursku a později jako ministr zahraničí byl jedním z těch, kdo úspěšně přivedli Českou republiku do Severoatlantické aliance. V rozhovoru se […]

Snahy o zachování Památníku osvobození v prvním roce okupace

Snahy o zachování Památníku osvobození v prvním roce okupace

14.2.2019 | Mnichovský diktát změnil život v Československu, hrozba okupace se stala reálnou. Pro Památník osvobození by při jeho postavení kulturně historické instituce s výlučným posláním místa zasvěceného historii odboje a obnovené české státnosti znamenala konec jeho existence. Obavy z budoucího vývoje se staly důvodem k hledání cest, jak této eventualitě předejít.

Vojenský historický ústav Praha se dvakrát prezentoval ve vysílání České televize

Vojenský historický ústav Praha se dvakrát prezentoval ve vysílání České televize

11.2.2019 | Na obrazovkách České televize se v pořadu Události a komentáře na ČT 24 v pátek 9. února objevil historik VHÚ kapitán Pavel Stehlík, který zde hovořil o projektu Orální historie týkající se zahraničních misí Armády České republiky. Česká televize  také uvedla v neděli 10. února 2019 ve svém pořadu Toulavá kamera na ČT 1 reportáž o muzeu […]

Vznik Československého vojska na Rusi

Vznik Československého vojska na Rusi

7.2.2019 | Československý sbor nesl v roce 1918 hlavní tíhu bojů proti Rudé armádě na obnovené východní frontě první světové války. Na osvobozeném území východního Ruska, Uralu a Sibiře se současně obnovovala ruská armáda. Na přelomu let 1918/1919 již byla natolik silná, že obě vyčerpané divize Československého sboru mohly být staženy do zápolí k odpočinku a na […]

Plukovník Švec v Národním je výrazně upravený, ale moderní

Plukovník Švec v Národním je výrazně upravený, ale moderní

3.2.2019 | Národního divadlo  nastudovalo loni na podzim divadelní hru Rudolfa Medka, Plukovník Švec. Některá představení pro tuto zimu a jaro jsou již vyprodána, ale zbývá ještě několik, na které jsou vstupenky k dostání. K úspěšnému, dnešní době přizpůsobenému nastudování hry přispěl také Vojenský historický ústav Praha, a to ve formě odborných konzultací.

Heliodor Píka, oběť brutality a ostudné zvůle komunistického režimu

Heliodor Píka, oběť brutality a ostudné zvůle komunistického režimu

31.1.2019 | V nedávných dnech jsme si připomněli sedmdesáté výročí zinscenovaného soudního procesu s generálem Heliodorem Píkou, vynikajícím vlastencem, vojákem a diplomatem. Jde o jeden z nejkřiklavějších zločinů, kterého se komunistický režim po svém uchopení moci v únoru 1948 dopustil. Přinášíme vám také plné znění dopisu, který generál Píka poslal svým nejbližším v noci před svojí smrtí. Píka […]

Restaurování ochrany hlavy koně

Restaurování ochrany hlavy koně

27.1.2019 | Jednou z akvizic Vojenského historického ústavu Praha nedávné doby je velmi kvalitně provedená ochrana hlavy koně v podobě proplétaného koše. Jde o velmi přínosný nákup, protože ve sbírce instituce jsou pouze plátové ochrany lebky koně jako součásti kompletu zbroje.

C. R. W. Nevinson: Grafiky války a míru

C. R. W. Nevinson: Grafiky války a míru

24.1.2019 | Sto let, které v loňském roce uplynuly od konce první světové války, připomnělo také Britské muzeum, a to výstavou grafik jednoho z nejvýznamnějších válečných malířů té doby – C. R. W. Nevinsona. Zároveň tak oslavilo stoleté výročí daru tohoto výtvarníka, který v roce 1918 věnoval muzeu 25 svých prací. Mnohá díla byla veřejnosti představena vůbec […]

Před sto lety: československo-polské boje o Těšínsko

Před sto lety: československo-polské boje o Těšínsko

21.1.2019 | Těsně po skončení první světové války, v lednu 1919, vypukla krátká, ve svých důsledcích však tragická válka dvou nově vzniklých, respektive po staletích obnovených samostatných států, Československa a Polska, o Těšínsko. Čs. Zemský národní výbor pro Slezsko na jedné straně a polská Rada narodowa v Těšíně na straně druhé uzavřely 5. listopadu 1918 dohodu o dělbě […]

Výstava Tvoříme nový svět. Na válečných troskách.

Výstava Tvoříme nový svět. Na válečných troskách.

17.1.2019 | „Opona padá na dlouhé frontě ve Francii a ve Flandrech. Léčivé ruce Času a Přírody a rychlá pomoc mírumilovného průmyslu uhladily již téměř jámová pole a brázdy zákopů, které v širokém pásu od Vogéz až k moři pokrývaly černými skvrnami usmívavé nivy Francie. Zříceniny jsou znovu vybudovány, rozštípané stromy znovu vysázeny. Jen hřbitovy, pomníky a pahýly věží […]

Prezidentův člověk – generální inspektor čs. vojsk a vliv T. G. Masaryka na vojenskou správu (prosinec 1918 – leden 1919)

Prezidentův člověk – generální inspektor čs. vojsk a vliv T. G. Masaryka na vojenskou správu (prosinec 1918 – leden 1919)

14.1.2019 | Teprve když se přikročilo k budování ústavního pořádku nové Československé republiky, vyplynuly na povrch některé rozdílné představy o míře zapojení jednotlivých aktérů státní moci do správy země. V této době vznikl úřad generálního inspektora čs. branné moci, jehož prostřednictvím hodlal prezident T. G. Masaryk zvýšit svůj vliv ve vojenské správě. 

Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ v roce 2018

Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ v roce 2018

10.1.2019 | Jubilejní rok 2018, který v sobě spojil významné historické výročí českého státu s tradicí jeho ozbrojených sil, byl rovněž bohatý z hlediska náplně činnosti Komise vojenských tradic a symboliky. Značná část úkolů plněných Komisí ostatně s tímto výročím souvisela buď přímo, či nepřímo prostřednictvím navazujících menších výročí, připomínaných v rámci jednotlivých dílčích organizačních celků Armády […]

Kapitán Kupka na Kampě až do konce ledna

Kapitán Kupka na Kampě až do konce ledna

8.1.2019 | Loni na podzim se do pražského Musea Kampa po dvanácti letech vrátila díla, jež reprezentují válečnou tvorbu umělce, kterého ve světě proslavily především abstraktní malby. František Kupka (1871–1957) je zde představen jako legionář a vlastenec. Význam obou slov se v názvu výstavy vzájemně prolíná, neboť rozhodnutí dobrovolného vstupu do zahraniční armády znamenalo pro tohoto umělce […]

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 2. část

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 2. část

5.1.2019 | Přinášíme vám druhou část textu, který se věnuje vývoji zákopového dělostřelectva v období první světové války. Jádrem tohoto článku je historie a rozvoj minometu jako typické zbraně, která ve válečném dění let 1914-1918 sehrála významnou úlohu. Autorem textu je Jan Fedosejev, kurátor sbírky dělostřeleckých zbraní a materiálu Vojenského historického ústavu Praha.

1 2 3 111

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha