Čestný pamětní odznak za službu v misi SFOR

 

 

V roce 1996 začala na území Bosny a Hercegoviny pod patronací Severoatlantické aliance mírová operace SFOR (Stabilisation Force) s kódovým označením Joint Guard. Počínaje rokem 1998 nesla název Joint Forge (SFOR II).

Hlavní úkol mezinárodních mírových jednotek SFOR spočíval v naplňování jednotlivých závěrů Daytonské dohody. Především se jednalo o celkovou obnovu a stabilizaci konfliktem poničené země a dohled nad bezpečným návratem válečných uprchlíků.

Kontingent Armády České republiky byl v rámci operace Joint Guard začleněn pod britské velení do sestavy mnohonárodní divize Jihozápad MND-SW (Multinational Division – South West), kde čeští vojáci plnili úkoly společně s britskými, kanadskými, nizozemskými a malajsijskými jednotkami. Velitelství českého kontingentu bylo umístěno v obci Bosanska Krupa.

Armáda České republika zakončila působení v misi SFOR v prosinci 2004, kdy veškeré úkoly převzala Evropská unie v rámci operace ALTHEA.

Vyfotografovaný předmět představuje Čestný pamětní odznak za službu v misi SFOR. Odznak kruhového tvaru o průměru 40 mm je ražený z kovu do podoby starého bronzu. Avers tvoří nápis „SFOR“. V pozadí nápisu figuruje silueta vojáka a v levé horní části vlající česká vlajka. Na reversní straně odznaku je vyobrazen emblém děleného španělského štítu se symboly lva a zkřížených mečů s nápisem „Ministerstvo obrany/České republiky“. Světle modrá stuha s trojicí bílých pruhů v její střední části má šířku 38 mm.

Prezentovaný exponát věnoval do sbírek Vojenského historického ústavu Praha plk. Ing. Pavel Veselý v roce 2013.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha