Čestný pamětní odznak za službu v misi SFOR

Čestný pamětní odznak za službu v misi SFOR

22. 03. 2019

 

 

V roce 1996 začala na území Bosny a Hercegoviny pod patronací Severoatlantické aliance mírová operace SFOR (Stabilisation Force) s kódovým označením Joint Guard. Počínaje rokem 1998 nesla název Joint Forge (SFOR II).

Hlavní úkol mezinárodních mírových jednotek SFOR spočíval v naplňování jednotlivých závěrů Daytonské dohody. Především se jednalo o celkovou obnovu a stabilizaci konfliktem poničené země a dohled nad bezpečným návratem válečných uprchlíků.

Kontingent Armády České republiky byl v rámci operace Joint Guard začleněn pod britské velení do sestavy mnohonárodní divize Jihozápad MND-SW (Multinational Division – South West), kde čeští vojáci plnili úkoly společně s britskými, kanadskými, nizozemskými a malajsijskými jednotkami. Velitelství českého kontingentu bylo umístěno v obci Bosanska Krupa.

Armáda České republika zakončila působení v misi SFOR v prosinci 2004, kdy veškeré úkoly převzala Evropská unie v rámci operace ALTHEA.

Vyfotografovaný předmět představuje Čestný pamětní odznak za službu v misi SFOR. Odznak kruhového tvaru o průměru 40 mm je ražený z kovu do podoby starého bronzu. Avers tvoří nápis „SFOR“. V pozadí nápisu figuruje silueta vojáka a v levé horní části vlající česká vlajka. Na reversní straně odznaku je vyobrazen emblém děleného španělského štítu se symboly lva a zkřížených mečů s nápisem „Ministerstvo obrany/České republiky“. Světle modrá stuha s trojicí bílých pruhů v její střední části má šířku 38 mm.

Prezentovaný exponát věnoval do sbírek Vojenského historického ústavu Praha plk. Ing. Pavel Veselý v roce 2013.

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…