Další posádkové muzeum bylo otevřeno

Další posádkové muzeum bylo otevřeno

22. 09. 2014

Ve čtvrtek 18. září proběhla v prostorách Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové slavnostní vernisáž, která se konala u příležitosti otevření Muzea vojenské školy v Moravské Třebové. Nově rekonstruované muzeum je dalším zápisem v seznamu nových expozic v rámci projektu Vojenského historického ústavu „Posádková muzea“.

Za přítomnosti starosty města Moravská Třebová JUDr. Miloše Izáka, velitele školy plk. gšt. Ing. Zdeňka Macháčka, zástupce Vojenského historického ústavu Praha nprap. Leoše Krejči, válečných veteránů, pedagogického sboru školy a dalších čestných hostů bylo slavnostně otevřeno Muzeum vojenské školy v Moravské Třebové. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové se tak stala po Vojenské akademii ve Vyškově druhým zástupcem vojenského školství, kde se v krátké době otevřela nová expozice, na jejímž vzniku se podílel Vojenský historický ústav .

Vznik muzea inicioval velitel školy plk. gšt. Ing. Zdeněk Macháček spolu s učitelem dějepisu Mgr. Josefem Kučerou. Celkovou koncepci expozice a její výtvarné řešení navrhl výtvarník Vojenského historického ústavu MgA. Pavel Holý. Jeho zásluhou se podařilo z původní omšelé síně tradic vytvořit nadčasovou moderní expozici, která vojenskou školu důstojně reprezentuje. Velkoformátové panely s bohatou obrazovou přílohou a poutavým textem přibližují významné okamžiky naší novodobé historie i vojenských dějin spjatých s Moravskou Třebovou. Samozřejmě nechybí i kapitola věnovaná působení příslušníků Armády České republiky v zahraničních operacích, včetně zatím posledních misí v Mali nebo na Sinajském poloostrově.

Nedílnou součástí expozice jsou také stejnokroje a dobové zbraně, které dokumentují jednotlivé události a etapy vývoje československé armády a Armády ČR. Mezi cenné exponáty patří bezesporu předměty, které do sbírek Vojenského historického ústavu přibyly přímo z míst bojů v Afghánistánu nebo v bývalé Jugoslávii.

Pro názorné dokreslení socialistické atmosféry, již dnešní žáci už nepamatují, zůstala část expozice v původní podobě a doplnily ji nové panely s objektivními informacemi. V kontrapunktu proti sobě stojí fotografie a dokumenty, které ukazují rozjásanou tvář socialistického Československa, a po desetiletí zamlčované, skutečné příběhy, například osud hrdiny 2. světové války gen. Heliodora Píky, jehož komunistická justice ve vykonstruovaném procesu odsoudila k trestu smrti.

Odborné texty zpracoval historik VHÚ Mgr. Jan Šach. Učitel dějepisu Mgr. Josef Kučera je doplnil o místní historické údaje a s členy klubu historie při Vojenské škole se podílel také na instalaci panelů a sbírkových předmětů. Muzeum, které vzniklo díky přispění Československé obce legionářské, města Moravská Třebová a s pomocí finanční podpory Americké obchodní komory v ČR, napomůže žákům zdejší školy nejen při výuce dějepisu, ale především je přiměje uvědomit si historické souvislosti a důležitost vytváření tradic.

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…