EGO-DOK – deníky, vzpomínky a korespondence z první světové války digitálně „pod jednou střechou“

EGO-DOK – deníky, vzpomínky a korespondence z první světové války digitálně „pod jednou střechou“

07. 09. 2020

V letošním roce více než kdy jindy se ukázalo, jak užitečná je digitalizace v paměťových institucích, a že zcela reálně může nastat situace, kdy se badatel nedostane ani ke knihovním, ani k archivním zdrojům. Za dobu své existence se Digitální studovna Ministerstva obrany ČR díky svému jedinečnému obsahu zařadila k hojně vytěžovaným portálům, což období protiepidemických opatření ještě zvýraznilo. Začínající projekt EGO-DOK, jenž bychom rádi představili, má nemalé ambice: v prostředí Digitální studovny MO soustředit pod jedním společným vyhledáváním vedle tištěných publikací co nejvíce pramenů osobní povahy – primárně těch vztahujících se k první světové válce.

Žádný jiný konflikt v našich dějinách totiž po sobě nezanechal tak hojnou a pestrou písemnou stopu jako první světová válka. Osobní svědectví jejích účastníků a pozorovatelů, zaznamenaná do soukromých deníků, na stránkách memoárů, dopisů či na lístcích polní pošty, se dostala do hledáčku paměťových institucí už v průběhu války, především však v letech po jejím skončení.

S vědomím dokumentační hodnoty těchto písemností a se záměrem jejich budoucího badatelského využití proběhla v minulosti v českých zemích řada pokusů s cílem shromáždit a uchovat toto jedinečné dědictví pro příští generace. Nikdy se však tyto iniciativy nesetkaly s adekvátní masovou odezvou, natož aby se podařilo sběr těchto pramenů a péči o ně centralizovat v některém z archivů či muzeí s celostátní působností.

Po více než sto letech tak písemné památky osobní povahy z první světové války najdeme nejen roztroušené ve fondech a sbírkách mnoha státních i nestátních institucí napříč Českou republikou, ale často také v rodinách či u soukromých sběratelů. Jak podchytit co nejvíce těchto pramenů, jak je uchovat pro budoucnost a jak je co nejefektivněji zpřístupnit a využít pro historické bádání? To jsou výzvy, jež v příštích letech hodlá (na)plnit náš projekt EGO-DOK.

Vojenský historický ústav Praha v rámci tohoto projektu nabídne institucím i soukromým osobám bezplatné zpracování písemností v kvalitě splňující mezinárodní standardy na digitalizaci kulturního dědictví. Skenování zapůjčených předloh bude probíhat převážně na digitalizačním pracovišti VHÚ, ale ve výjimečných případech lze vyslat tým, který zajistí skenování na místě s využitím mobilního digitalizačního zařízení.

 

Fulltextové vyhledávání v rukopisech už není sci-fi

Výjimečnost dalšího zpracování získaných obrazových dat spočívá v nasazení unikátní technologie pro čtení rukopisů využívající umělou inteligenci a strojové učení. Díky zapojení naší instituce do projektu PERO OCR, vyvíjeného týmem Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického a Moravské zemské knihovny, můžeme u textů psaných latinkou i kurentem pořídit přesný přepis, který následně umožní fulltextové vyhledávání včetně funkce zvýraznění vyhledaného výrazu v textu. Výsledný produkt digitalizace zveřejníme online na Digitální studovně MO ve sbírce EGO-DOK. Pro začátek na ukázku uvádíme odkaz na vzorově zpracovaný deník.

Postupně plánujeme rozšířit spektrum písemností i na další historická období a v další fázi projektu, po „naplnění“ sbírky větším počtem pramenů, předpokládáme zřízení samostatného online portálu pro pokročilé zpřístupnění a dodatečné podrobné zpracování zveřejněných digitálních dat. Speciální portál EGO-DOK by registrovaným uživatelům umožnil prostřednictvím online editoru označovat na vyobrazeních jednotlivých stran úseky textu a přidělovat jim časové, místní, jmenné i tematické atributy z dynamicky vytvářených indexů. Podle přidělených atributů by bylo možné dokumenty i jejich části v rozhraní portálu podrobně filtrovat. Badatel by tím získal unikátní nástroj pro snadné vyhledávání např.: podle data či konkrétní bojové události, podle vojenských útvarů, místopisných údajů, ale i podle témat z válečné každodennosti atd.

S institucí, či soukromou osobou, která se do projektu zapojí, VHÚ Praha sepíše nevýhradní licenční smlouvu, v níž vlastník uvede svůj souhlas se zveřejněním digitalizovaného dokumentu pro studijní a badatelské účely na Digitální studovně MO a na portálu EGO-DOK. Na oplátku získá nejen veškerá digitální data (TIF/JPG/PDF) a metadata (přepis textu – TXT) pro své vlastní využití, ale též garanci dlouhodobé archivace dat na úložištích VHÚ Praha, popř. MO ČR.

Dosud se do projektu EGO-DOK zapojil Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha, jenž poskytne k digitalizaci a zveřejnění rozsáhlou Sbírku historických prací a vybrané části pozůstalostních fondů, a Československá obec legionářská, která touto formou hodlá prezentovat digitalizované písemnosti získané od veřejnosti během putování Legiovlaku. V současnosti dojednáváme konkrétní podobu vzájemné spolupráce s Historickým ústavem Akademie věd ČR, kde řeší projekt Databáze dějin všedního dne, v rámci něhož se podařilo nashromáždit nezanedbatelné množství egodokumentů militární povahy.

Věříme, že tato iniciativa zaujme nejen badatelskou obec, ale také osloví potenciální spolupracovníky z řad institucí i veřejnosti. O další novinky se podělíme na tomto webu. Případné zájemce o bližší informace či o zapojení do projektu si dovolíme odkázat na email: ego-dok@vhu.cz.

Tomáš Kykal a Marek Fišer

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…