Evianské dohody (Armádní filmový zpravodaj č. 9/62)

Evianské dohody podepsané dne 18. března 1962 francouzskou vládou a alžírskou Frontou národního osvobození ukončily osm let trvající válku Alžírska o samostatnost.

Po uzavření evianských dohod následovalo vyhlášení referenda o nezávislosti v obou zemích, které po kladném výsledku vedlo k získání nezávislosti Alžírska na metropoli dne 5. července 1962.
Pro část Francouzů znamenala ztráta Alžírska, které považovali za nedílnou součást Francie, nepřípustný krok, na který reagovali založením podzemního odbojového hnutí Organizace tajné armády (Organisation armée secrète), která teroristickými metodami bojovala nadále za udržení Alžírska jako součásti Francie a spáchala i atentát na prezidenta republiky Charlese de Gaulla.
Ukázka pochází z Armádního filmového měsíčníku, na němž se autorsky podílel před rokem zesnulý významný český režisér Jan Němec (1936–2016), který na začátku 60. let sloužil v armádním filmu jako voják základní služby.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Armádní filmový měsíčník č. 9/62“: Československý armádní film; 1962; režie Jan Němec; technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, zvuková, 436 metrů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha