7,5cm horský kanón vz. 28 „CD“

7,5cm horský kanón vz. 28 byl vyvinut z osvědčeného 7,5cm horského kanónu vz. 15 na základě požadavků zahraničních zákazníků. Byl vyvážen do celé řady zemí, především do Jugoslávie. U kanónu byla použita universální lafeta, na které se mohla bez úprav vyměnit hlaveň za hlaveň 9cm houfnice vzor 28 „DC“. Písmena v uvozovkách označují typ děla. C bylo označení pro horský kanón a D pro horskou houfnici.
Kanón má ocelovou hlaveň, vodorovný klínový závěr, kapalinovou zákluzovou brzdu a zpruhový vratník. Vrchní lafeta je vybavena vyvažovačem a ochranným štítem. Spodní lafeta je chobotová, dělená, umožňující střelbu z kopce. Hmotnost kanónu je 710 kg. Počáteční rychlost střelby činila 425 m/s a dostřel byl 8 700 m při hmotnosti granátu 6,3 kg. Doprava děla se prováděla buď ve složeném stavu jedním nebo dvěma koňmi, nebo v rozloženém stavu na osmi soumarech.

Vojenský historický ústav získal tento exponát v roce 1955 převodem z pokusné střelnice Hlboká (Slovensko).

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha