8,35 cm kanón proti letadlům vz. 22

Trojice snímků zachycuje 8,35 cm kanóny proti letadlům vz. 22 ve výzbroji meziválečné československé armády.

 

Po první světové válce čs. armáda naléhavě potřebovala protiletadlové dělostřelectvo. Plzeňská Škodovka tedy vyvinula nejprve protiletadlový kanón 8 cm vz. 18/19, který však armádě nevyhovoval a v menších počtech byl exportován do Španělska, Švédska a Francie. U následujícího 8,35 cm kanónu vz. 22 byla situace zcela opačná – tento moderní protiletadlový kanón měl úspěch doma, zato do ciziny (Jugoslávie a Pobaltí) bylo vyvezeno jen několik kusů.

Kanón byl připevněn na podvozku, z něhož byla vedena palba, a byl přepravován pomocí dělostřeleckého tahače – měl sloužit i k obraně vojsk v poli. Hmotnost kanónu i s podvozkem činila 8800 kg, délka hlavně 4,6 m, kanón mohl střílet granáty o váze 10 kg úsťovou rychlostí 800 m/s na cíle letící ve výšce přes 11 000 m.

Celkem bylo do počátku třicátých let vyrobeno okolo 150 těchto kanónů, z nichž 144 převzala čs. armáda. Po zániku Československa zůstalo přes dvacet kanónů na Slovensku, zbytek zabavily německé ozbrojené síly, které je využívaly během druhé světové války.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha