Aneroid Metra 836

 

Pro přesné a jednoduché měření atmosférického tlaku vzduchu byl v minulosti často používán přístroj vinohradské firmy Metra. Jeho velkou výhodou bylo, že byl použitelný jak v laboratoři, tak v terénu. Základem přístroje byla téměř vzduchoprázdná pružná kovová krabice (Vidieho krabice). Ta se změnou tlaku vzduchu stlačovala a roztahovala a tyto pohyby byly přenášeny na ukazatel se stupnicí cejchovanou v mm rtuťového sloupce. Přístroj byl uchycen v pružném závěsu, umístěném v dřevěné schránce. To zajišťovalo jeho bezpečné uložení i v obtížných polních podmínkách. Byl doplněn dvěma rtuťovými teploměry v pouzdře, umístěnými ve víku krabičky. Teploměry sloužily pro opravu odečtu aktuálního tlaku vzhledem k teplotě okolního vzduchu. Tento přesný přístroj, používaný u VÚ 6192 Zvolen, byl do sbírek VHÚ získán převodem v roce 2016.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha