Armádní generál Sergej Vojcechovský a ministr obrany Bohumír Bradáč na manévrech

Armádní generál Sergej Vojcechovský (vlevo, v uniformě) a ministr obrany Bohumír Bradáč spolu rozmlouvají v prostoru Ledečka nad Sázavou na manévrech, jež se konaly ve dnech 19. – 23. září 1934.

Generál Sergej Vojcechovský (Sergej Nikolajevič Vojcechovskij) byl ruský šlechtic narozený 16./28. října (datum 16. je dle juliánského kalendáře) 1883 ve Vitebsku. Nastoupil vojenskou dráhu, v ruské armádě sloužil už za války s Japonskem, za první světové války zastával vysoké štábní funkce, od léta 1917 byl přidělen k čs. legiím v Rusku (náčelník štábu 1. československé střelecké divize, velitel 3. československého střeleckého pluku). Za občanské války v Rusku bojoval proti bolševikům v řadách čs. legií i bílých armád, sloužil v armádě admirála Kolčaka na Sibiři i ve Wrangelově armádě na Krymu.

Roku 1921 odešel do Československa a vstoupil do čs. armády, následujícího roku získal čs. občanství. Roku 1929 byl povýšen do hodnosti armádního generála. Za mnichovské krize roku 1938 byl velitelem I. armády a stavěl se proti přijetí diktátu i za cenu války. Po rozbití ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl penzionován, ale zapojil se do činnosti odbojové organizace Obrana národa.

Velmi rychle po osvobození, 12. května 1945, byl i se svým synem zavlečen sovětskou tajnou službou do Sovětského svazu. Československá vládní místa nebyla proti únosům východoevropských emigrantů s čs. občanstvím schopna zakročit. Sergej Vojcechovský zemřel v roce 1951 v gulagu v sibiřském Tajšetu – podle některých zdrojů se tak stalo 7. dubna, podle jiných již 4. dubna.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha