C. a k. dreadnoughty

C. a k. dreadnoughty

Snímek zachycuje trojici rakousko-uherských dreadnoughtů třídy Tegethoff / Viribus Unitis na základně v Pule. Jednalo se o největší a nejsilnější lodě rakousko-uherského námořnictva.

Roku 1906 Britové uvedli do činné služby bitevní loď Dreadnought, výrazně lepší, rychlejší a mnohem lépe vyzbrojenou než jakákoli dosud postavená bitevní loď. I ostatní námořnictva chtěla podobná plavidla, a c. a k. námořnictvo nebylo výjimkou.

Roku 1908 tak bylo rozhodnuto o stavbě čtyř dreadnoughtů, Tegetthoff (stavba probíhala v letech 1910–1912), Viribus Unitis (1910–1911), Prinz Eugen (leden–listopad 1912) a Szent István (1912–1914). První z lodí nesla jméno podle vítěze od Helgolandu (1864) a u Visu (1866). „Viribus Unitis“ bylo osobním heslem Františka Josefa I. a v latině znamená doslova „spojenými silami“. Prinz Eugen byl pojmenován na počest prince Evžena, největšího rakouského vojevůdce a vítěze nad Turky a Francouzi. Szent István nesl jméno zakladatele uherského státu.

Stavbu dreadnoughtů důrazně podporoval následník trůnu František Ferdinand d’Este. Třída měla nést jméno Tegetthoff podle první z objednaných lodí, ale občas je označována podle lodi Viribus Unitis, která byla dokončena jako první. První tři lodě byly stavěny v terstských loděnicích Stabilimento Tecnico Triestino. Stavba lodi Szent István byla svěřena loděnicím Danubius ve Fiume – jednalo se o úlitbu maďarskému vlasteneckému cítění, motivovanou zejména touhou přesvědčit uherský parlament, aby na stavbu poskytl peníze. S výjimkou děl ze Škodových závodů se také na stavbě této lodi podílel pouze uherský průmysl, který však neměl dostatečné zkušenosti.

Délka plavidel činila 161 metrů, maximální šířka 27,3 metru a maximální ponor 8,6 metru. Výtlak činil 22 000 tun, lodě mohly plout maximální rychlostí 20,3 uzlu (37,6 km/h). Hlavní dělostřeleckou výzbroj tvořilo 12 děl ráže 30,5 cm, umístěných po třech ve čtyřech dělových věžích v ose lodi. Lodě dále nesly po 10 dělech ráže 15 cm, 18 dělech ráže 7 cm a měly zabudovány i čtyři torpédomety. Pancéřování boků, dělových věží a můstku činilo až 280 mm, dvojitá pancéřová paluba o síle 48 mm však představovala jen slabou ochranu proti útokům shora. Posádku tvořila zhruba tisícovka námořníků.

Po sarajevském atentátu připadl lodi Viribus Unitis smutný úkol převézt ostatky Františka Ferdinanda a jeho ženy do Terstu. Po většinu války kotvily rakousko-uherské dreadnoughty na základně v Pule, po italském vyhlášení války však 24. května 1915 ostřelovaly Anconu. Na 10. června 1918 naplánoval poslední velitel c. a k. námořnictva admirál Horthy velký útok na dohodové loďstvo střežící Otrantskou úžinu, z toho však sešlo poté, co byla loď Szent István potopena italskými torpédovými čluny – projevilo se, že měla celou řadu výrobních vad. Zbylé lodě zůstaly do konce války v Pule.

1. listopadu 1918 byla Viribus Unitis v přístavu potopena italskými žabími muži, ač již byla převzata formujícím se jihoslovanským státem. Prinz Eugen byl po válce předán Francouzům a roku 1922 potopen při cvičných střelbách, Tegetthoff připadl Italům a roku 1925 byl sešrotován.

 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…