Československá strážní puška vzor 88

 

Mezi poměrně okrajové záležitosti výzbrojního charakteru patřily v meziválečné čs. armádě strážní pušky vz. 88. Pro potřeby strážních útvarů byl vyvinut náboj vz. 27, označovaný jako „7,92-Stráž.-27“.  Náboj sestával z hliníkové střely s dřevěným jádrem a brokové náplně, tvořené broky č. 8, uloženými ve spalovacím prostoru nábojnice. Od střely oddělovaly brokový sloupec lepenkové kotoučky a plstěná zátka. Náboj obsahoval minimálně 40 broků. Konstrukce náboje umožňovala vyšší pravděpodobnost zásahu cíle, avšak na kratší vzdálenost, čímž se také zmenšoval ohrožený prostor ve směru střelby.

Pro úpravy na strážní pušky zvolilo MNO zastaralou a nepříliš hodnotnou německou opakovačku Kommissionsgewehr 1888, zřejmě z důvodů upotřebení jinak nevyužitelných skladových zbraní.  Do výzbroje ji zavedlo výnosem z 21. října 1929 pod nepřesným označením „strážní puška Mauser vz. 88“ a příslušný náboj dostal oficiální název „7,92mm brokový strážní náboj vz. 27“. Objednávku na úpravu 1784 německých pušek získala v roce 1928 Česká zbrojovka ve Strakonicích a stihla ji vyřídit do 30. listopadu. Vlastní úprava spočívala pouze v odstranění drážek v hlavni a přestružení a vyhonování hlavně na vnitřní průměr 9,00 mm. Převzaté zbraně byly označeny na hlavni a na pouzdře závěru přejímací značkou v podobě čs. lvíčka a písmene S. Původní značení továrna neodstraňovala, ani neměnila výrobní čísla zbraní. Technický předpis pro přejímání ze 7. července 1928 stanovil, že při nastřelování zbraní na vzdálenost 30 metrů musí terč o rozměrech 90 x 120 cm být zasažen alespoň 18 broky z jednoho výstřelu a na dálku 50 m minimálně 12 broky.

Exemplář strážní pušky vz. 88 získal VHÚ Praha v roce 1995 převodem z Prototypy, a. s. Brno.

 

Ráž: 7,92 mm Mauser

Celková délka: 1246 mm

Délka hlavně: 742 mm

Délka záměrné: 607 mm

Kapacita nábojové schránky: 5 nábojů

Hmotnost: 3540 g

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha