Českoslovenští telegrafisté, 20. léta

Českoslovenští telegrafisté, 20. léta

Snímek pravděpodobně vytvořený během některého z vojenských cvičení někdejší československé armády nás zavádí do druhé poloviny 20. let minulého století. Představuje dva příslušníky tehdejšího telegrafního vojska – později bychom je spíše označili za spojaře.

Samotná historie československého telegrafního vojska se začala oficiálně psát ještě v dobách budování čs. legií v Rusku, kdy rozkazem náčelníka štábu nejvyššího velitele ruských vojsk na Ukrajině byla založena Československá telegrafní rota. Během let 1. světové války byly již po technické stránce vyřešeny metody přenosu a použití telegrafních, telefonních a radiotelegrafních zařízení v polních podmínkách. S končící válkou začaly tyto moderní spojovací prostředky převažovat nad zvířecími a lidskými „spojkami“ a starými způsoby signalizace všeho druhu.

Telegrafní vojsko, které hrálo důležitou roli již od prvních dnů existence samostatné Československé republiky, bylo oficiálně zřízeno ke dni 1. dubna 1920. Stalo se tak v rámci procesu tzv. unifikace (sjednocení) československé branné moci, která spočívala v propojení jednotek již budovaného domácího vojska a v té době stále ještě se do vlasti navracejících jednotek československých zahraničních legií.

Na fotografii zaujmou naši pozornost také dvě odstavená jízdní kola, která patřila do standardní výbavy některých jednotek (nejen) tehdejší československé armády; ve 30. letech existovalo pět cyklistických praporů. Organizačně byly cyklistické jednotky řazeny většinově mezi pěchotu, některé však byly i součástí jezdectva nebo vojska ženijního. Posláním cyklistických jednotek byla především průzkumná činnost, případně standardní bojová činnost, při níž byli cyklisté více pohybliví při přesunech než pěchota – a zároveň i méně závislí na týlu než jezdectvo.

 

AktuálněPřed Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

Před Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

01. 07. 2022
Na počátku letošního roku jsme si připomněli již 160. výročí založení tělovýchovné…
Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

30. 06. 2022
Před 105 lety, 2. července 1917, se českoslovenští dobrovolníci bojující na straně…
Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

27. 06. 2022
Bitva u Zborova 2. července 1917, tedy před 105 roky, byla nejvýznamnější…
Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

23. 06. 2022
V noci z 22. na 23. června 1941 došlo nad Nizozemskem k sestřelení britského bombardéru…
ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

23. 06. 2022
„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora,…