Dvojice italských stíhačů tanků Semovente L40 da 47/32

Snímek pořízený v letech 1942–1943 zachycuje dvojici italských stíhačů tanků Semovente L40 da 47/32 na severoafrickém bojišti.

 

Vývoj tohoto stíhače tanků byl zahájen roku 1941 v Turíně, prototyp byl dokončen v květnu téhož roku; za základ byl vzat podvozek italského lehkého tanku L6/40. Hlavní výzbroj představoval protitankový kanón 47/32 Mod. 35, zkonstruovaný rakouskou firmou Böhler; později byl doplněn kulometem ráže 8 mm. Pancéřování bylo silné až 30 mm, prostor pro tříčlennou posádku byl shora odkrytý. Stroj byl 3,82 m dlouhý, 1,86 m široký a 1,69 m vysoký, vážil 6,5 tuny a mohl se po silnici pohybovat rychlostí až 42 km/h. Radiostanicemi byly vybaveny pouze velitelské stroje.

První stroje Semovente L40 da 47/32 ze sériové výroby se k bojovým jednotkám dostaly roku 1942; celkem jich bylo vyrobeno zhruba 300. V italských službách sloužily v severní Africe, v SSSR a na Sicílii; v této fázi války však byly již zastaralé. Po kapitulaci Itálie je využívala německá armáda, ponejvíce při protipartyzánských operacích, a část z nich Němci přenechali ozbrojeným silám svých balkánských vazalů.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha