Film „Nebezpečí ropných produktů“

Film „Nebezpečí ropných produktů“

Československý armádní film (ČSAF) vyráběl v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let filmy a diafilmy vztahující se k ochraně životního prostředí v ČSLA. Důraz byl kladen na ochranu vod a problematiku jejich znečišťování. Do skupiny těchto filmů patří rovněž krátký barevný dokument „Nebezpečí ropných produktů“, který na základě tehdejších zkušeností ukazuje nečastější příčiny úniku ropných látek do prostředí a nebezpečí, které z toho plyne pro čistotu vod. Hlavním problémem je přitom ledabylost a nepozornost obsluhy při přečerpávání pohonných hmot a olejů a nedodržování předpisů při manipulacemi s nimi (příkladem je vylévání starého oleje do dešťové kanalizace). Zmíněny jsou také technické závady na potrubí a skladovacích nádobách, především v souvislosti se zajištěním bezpečnosti velkoskladů pohonných hmot a možné kontaminace jejich okolí. Jako příklad je uvedeno uskladnění paliv na letištích.

Za realizací tohoto filmu v ČSAF, stejně jako dalších filmů a diafilmů s touto tematikou vyrobených armádními filmaři, stál významný český vodohospodář pplk. Ing. Vok Malínský, CSc. (1927–2008), který dlouhá léta působil jako resortní vodohospodář MNO ČSSR. Vzhledem ke svým nesporným zásluhám a odborné erudici byl po roce 1989 zvolen předsedou Republikového výboru Sdružení vodohospodářů České republiky a stal se také jeho prvním čestným členem.

 

Výrobce: Československý armádní film, 1974

Tvůrci: odborná spolupráce pplk. Ing. Vok Malínský, CSc., kamera Zbyněk Olmer, námět, scénář a režie Karel Bohmann

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, barevná, 546 metrů (19 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

AktuálněMilitarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

Militarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

13. 01. 2021
Na přelomu let 1953 a 1954 muselo velení čs. armády a Státní…
Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

10. 01. 2021
Československý samostatný protichemický prapor byl před třemi desítkami let u toho, když…
Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

07. 01. 2021
Od 1. ledna 1970 začala v Československé socialistické republice platit nová kategorizace míst…
Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

03. 01. 2021
Podsbírka Vojenského historického ústavu Praha s názvem Kosmonautika se vztahuje hlavně k československé účasti…
Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

01. 01. 2021
Před časem jsme vám přinesli článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek…