Film „Vojna není kojná“

 

Kromě standardních měsíčních čísel filmového periodika Magazin ČAF vyrábělo Studio Československého armádního filmu ve druhé polovině šedesátých let každoročně také zvláštní vánoční vydání tohoto měsíčníku. Záměrem jeho tvůrců bylo pobavit vojáky a ukázat vojnu a armádu zábavným způsobem.

S tímto cílem vzniklo v roce 1969 zvláštní vydání Magazinu ČAF nazvané „Vojna není kojná“. Aktivní vojáci i vojáci v záloze sedí v hostinci U Kalicha a vyprávějí si veselé historky spojené s armádou. Za jedním stolem tu u piva vzpomínají pamětníci bojů druhé světové války na východě a na západě, mladší důstojníci ČSLA i starý příslušník předválečné československé armády. Vše moderuje herec Josef Hlinomaz a kreslenými vtipy doplňuje Vladimír Jiránek.

Vojenské historky vypráví příslušník čs. vojenských jednotek v SSSR generálplukovník Miroslav Šmoldas, příslušník 311. čs. bombardovací perutě RAF major v záloze Miroslav Vild, předseda Československého červeného kříže plukovník MUDr. Fridrich Kuchár, plukovník Pavol Ondrejovič z Vyššího leteckého učiliště ČSLA, podplukovník ing. Jaroslav Hamerník z kulturního oddělení Hlavní politické správy ČSLA, generálmajor v záloze ing. Jan Knotek, CSc. a kapitán Karel Zuna z Ústřední hudby ČSLA.

 

Výrobce: Studio ČAF, 1969

Tvůrci: šéfredaktor pplk. František Říčka, kamera Jan Jiráček, režie Karel Forst

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, černobílá, 751 metrů (26 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha