Film „Výluka“

 

Historie železničního vojska sahá v Československu do meziválečného období. Tehdy vznikl v Pardubicích železniční pluk, který se podílel na opravách a výstavbě železničních tratí i mostů. V rámci Československé lidové armády existovalo samostatné železniční vojsko, které zajišťovalo výcvik svých příslušníků spoluúčastí při realizaci různých staveb a především při generálních opravách železniční sítě Československých státních drah. Bylo tak zapojeno přímo do pomoci národnímu hospodářství Československa.

Film „Výluka“ dokumentuje práci železničního vojska ČSLA při obnově železničního svršku na trati z Příbrami do Březnice. Zachycuje jeden den výluky, kdy příslušníci železničního vojska v průběhu sedmi hodin odstranili v úseku o délce 800 m starý železniční svršek, upravili kolejové lože a položili nový železniční svršek. Práce byla časově organizována tak, aby nenarušila provoz ranních a večerních spojů a minimalizovalo se tak omezování dopravy a zdržení cestujících. Výluka byla zahájena 7. července 1981 v 8 hodin 45 minut a ukončena podle plánu téhož dne v 15 hodin 45 minut, a to i přes zdržení způsobené poruchou pokladače kolejových polí.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se v Československu každoročně rekonstruovalo přibližně 780 km železničních tratí. Železniční vojsko se na tomto výkonu podílelo více než jednou čtvrtinou. Zrušeno bylo v první polovině devadesátých let.

Výrobce: Československý armádní film, 1981

Tvůrci: kamera František Chmela, dramaturgie Josef Malý, scénář a režie Jan Svoboda

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, barevná, 417 metrů (14 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha