Italský klášter – zajatecký tábor pro legionáře za první světové války

Italský klášter – zajatecký tábor pro legionáře za první světové války

Snímek zachycuje klášter Certosa di San Lorenzo v Padule nedaleko jihoitalského Salerna. Za první světové války se zde nacházel zajatecký tábor, ve kterém se organizovaly čs. legie v Itálii.

 

Třebaže byla Itálie od roku 1882 členem Trojspolku, vyhlásila 23. května 1915 válku Rakousko-Uhersku, ale ani přes značnou početní převahu její vojska nedosáhla žádného významného úspěchu. I tak do italského zajetí padlo velké množství rakousko-uherských vojáků českého a slovenského původu.

Přesto v Itálii po velice dlouhou dobu nedocházelo je zformování čs. legií. Důvodů bylo několik. Česká otázka byla v Itálii neznámá. Část italských důstojníků nedůvěřovala lidem, kteří byli ochotni bojovat proti armádě, jejímiž příslušníky původně byli. Italové měli špatné historické zkušenosti s českými vojáky potlačujícími italské národní hnutí, s jejich velkými zásluhami o Rakousko a s jejich oddaností císaři. Itálie navíc chtěla zabrat rakousko-uherská území na Jadranu, osídlená zejména jižními Slovany. Italští představitelé se obávali, že podpora československých snah by vytvořila precedens, jenž by Itálii zavazoval uznat také jihoslovanské ambice. V neposlední řadě působila obava, že Rakousko-Uhersko bude zajaté legionáře popravovat a že se uchýlí k odvetným opatřením vůči zajatým italským vojákům. Čeští a slovenští zajatci byli až do roku 1917 drženi v zajetí spolu se zajatci ostatních národností.

 

17. ledna 1917 byl v zajateckém táboře Santa Maria Capua Vetere u Neapole založen neoficiální zajatecký spolek – Československý dobrovolnický sbor. Jeho vůdčí postavou byl sokolský činovník Jan Čapek (padl v červnu 1918 na Piavě). O půl roku později byli zajatci přesunuti do nového tábora v Padule. Od podzimu 1917 docházelo na celé italské frontě k výzvědné činnosti dobrovolníků, v únoru 1918 vznikly z českých a slovenských dobrovolníků pracovní jednotky. 21. dubna 1918 uzavřel M. R. Štefánik s italskou vládou dohodu o vytvoření čs. vojska v Itálii. Velitelem nově vzniklé čs. divize (31., 32., 33. a 34. pluk) se stal generál Andrea Graziani (1864–1931; nezaměňovat s pozdějším maršálem Rodolfem Grazianim, dobyvatelem Habeše), známý drakonickým udržováním disciplíny. K prvnímu bojovému nasazení italských legií došlo v červnu 1918 na Piavě, při této příležitosti bylo mnoho legionářů zajato a popraveno. Nejslavnější bojové vystoupení italských legií představuje obrana postavení na Doss Alto 21. září 1918. Na konci války došlo k reorganizaci čs. jednotek v Itálii a k vytvoření čs. armádního sboru, tvořeného 6. a 7. divizí, jež zahrnovaly 31., 32., 33., 34., 35. a 39. pluk. Velitelem sboru se stal generál Luigi Piccione. Italskými legiemi prošlo celkem zhruba 20 000 Čechů a Slováků, čtyři stovky zaplatily životem – z toho 355 padlo a zbylí byli zajati a popraveni.

 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…