Japonští vojáci na Velké čínské zdi

Japonští vojáci na Velké čínské zdi

Japonští vojáci zaujavší pozice na Velké čínské zdi a střílející na Číňany. Snímek pořízen v první polovině 30. let.

Japonské ozbrojené síly, především armáda, nebyly v meziválečném období pod kontrolou civilní vlády a procházely frakčními boji. Zejména Kwantungská armáda, soustředěná v jižním Mandžusku, zastávala agresivní kurs vůči Číně a de facto určovala japonskou zahraniční politiku v tomto prostoru.

Centrální autorita v Číně byla touto dobou slabá. Dne 18. září 1931 japonské jednotky zahájily útok do Mandžuska, záhy je obsadily a v lednu 1932 byl proveden útok na Šanghaj, aby odvedl pozornost světové veřejnosti od Mandžuska. Roku 1932 byl v Mandžusku vytvořen loutkový stát Mandžukuo (tj. Mandžusko), jehož vládcem se stal poslední čínský císař Pchu-i.

Společnost národů vyslala do Mandžuska Lyttonovu komisi, jejíž zpráva vyzněla pro Japonsko nepříznivě, a roku 1933 Japonsko ze Společnosti národů vystoupilo. Téhož roku Japonci s pomocí kolaborantských sil dobyli oblast Džeholu, nalézající se severně od Pekingu, a napadli oblast Čchachar ve Vnitřním Mongolsku. Zde byly jejich síly odraženy, avšak čínský vůdce Čankajšek uzavřel příměří v Tchang-ku, jímž souhlasil s vytvořením demilitarizované zóny v blízkosti Pekingu.

Koncem roku 1936 provedl mongolský kníže Demčugdongrub, spolupracující s Japonci, neúspěšný vpád do provincie Suej-jüan ve Vnitřním Mongolsku. Čankajšek touto dobou pobýval v Si-anu, na velitelství maršála Čang-Süe-lianga. Čang si přál bojovat proti Japoncům, zatímco Čankajšek chtěl vynaložit všechny síly na zničení komunistů. Při tzv. Si-anském incidentu byl Čankajšek zajat Čangem a donucen uzavřít jednotnou frontu s komunisty proti Japonsku. Dne 7. července 1937 zahájilo Japonsko plnohodnotnou invazi do Číny, válka však formálně vyhlášena nebyla až do roku 1941.

 

AktuálněPřed Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

Před Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

01. 07. 2022
Na počátku letošního roku jsme si připomněli již 160. výročí založení tělovýchovné…
Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

30. 06. 2022
Před 105 lety, 2. července 1917, se českoslovenští dobrovolníci bojující na straně…
Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

27. 06. 2022
Bitva u Zborova 2. července 1917, tedy před 105 roky, byla nejvýznamnější…
Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

23. 06. 2022
V noci z 22. na 23. června 1941 došlo nad Nizozemskem k sestřelení britského bombardéru…
ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

23. 06. 2022
„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora,…