Jednotka rakousko-uherské armády na ruské frontě

Jednotka rakousko-uherské armády na ruské frontě

Na snímku je zachycena nastoupená jednotka rakousko-uherské armády na ruské frontě v letech 1914-15. Snímek byl pořízen námořním důstojníkem, poručíkem řadové lodi Emmerichem von Thun.

Před vypuknutím první světové války nebyly Rakousko-Uhersko a Německo schopny efektivně koordinovat své plány pro případ války s Ruskem. Proti Rusku tak v létě 1914 bojovaly menší německé síly, než Vídeň doufala, a hlavní tíha počátečních bojů tak ležela na bedrech c. a k. armády a na rozvaze náčelníka generálního štábu Franze Conrada von Hötzendorf.

Válečné operace na ruské frontě byly zahájeny rakousko-uherským vpádem do ruské části Polska. První armáda generála Viktora Dankla zvítězila 23.–25. srpna 1914 u Kraśniku, východně od ní Čtvrtá armáda generála Moritze von Auffenberga porazila ve dnech 26. srpna – 2. září Rusy u Komarowa. Současně však ruská Třetí armáda generála Ruzského a Osmá armáda generála Brusilova ohrožovaly Halič z východu. Rakousko-uherské síly na východním úseku ruské fronty byly poraženy na Gnilé Lipě, Lvov padl již 3. září. Auffenbergova armáda dostala rozkaz přesunout se na jihovýchod, tím vznikla mezera v rakousko-uherských liniích. V bitvě, jež probíhala ve dnech 3.–11. září u Rawy Ruské, byl Auffenberg poražen. Přesun divizí ze srbské fronty nemohl situaci zvrátit, následoval všeobecný ústup c. a k. armády směrem ke Karpatám, obležena byla pevnost Přemyšl. Větší část Haliče se ocitla pod ruskou okupační správou, pronásledováno bylo zejména ukrajinské národní hnutí i uniatská církev.

Koncem září 1914 zahájily síly Centrálních mocností ofenzivu na široké frontě s hlavním cílem dobýt Varšavu. V průběhu operace došlo k dočasnému vyproštění pevnosti Přemyšl, ofenziva přesto skončila nezdarem a do konce října 1914 ústupem na výchozí pozice. Hrozba ruského postupu na Krakov byla zažehnána v bitvě u Limanowa v prosinci 1914. Těžké boje se však po celou zimu vedly o karpatské průsmyky, carská armáda dobyla Medzilaborce, hrozil ruský postup do Velké uherské nížiny, na Vídeň i Budapešť. Ruské ztráty v těchto bojích činily 220 000 mužů, rakousko-uherské 350 000, dalších hodně přes 100 000 bylo ztraceno při dobytí Přemyšlu 22. března.

Počátkem května 1915 však provedly rakousko-uherská 3. a 4. armáda spolu s německou 11. armádou průlom u Gorlice, jenž vedl k osvobození většiny Haliče. 3. června byl v rakousko-uherských rukou Přemyšl, 22. června byl osvobozen Lvov, Centrální mocnosti ovládly ruské Polsko.

Přestože Rusko zprvu dosáhlo významných úspěchů, předválečné obavy z nezadržitelného ruského „parního válce“ se ukázaly být nepodložené. Rakousko-uherské ztráty v boji proti Rusům v této úvodních fázích války však činily hodně přes milion mužů, obzvlášť tíživé byly vysoké ztráty mezi profesionálními důstojníky. Akceschopnost rakousko-uherské armády v dalším průběhu konfliktu tak byla počátečními ztrátami oslabena a mocnářství bylo nuceno stále více spoléhat na německého spojence.

 

 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…