Jednuška s křesadlovým zámkem, Německo, kolem 1690

 

Brokovnice má na hlavni štítek s vavřínovými listy a písmeny „HN/S“, výrobce používající tento monogram však není znám. Zámková deska je značena „A ZELLA“, pochází tedy ze známého německého střediska výroby palných zbraní, ležícího v těsné blízkosti města Suhl, výrobou palných zbraní ještě proslulejšího. Zbraň pochází z doby, kdy pušky a pistole již byly běžně značeny plným jménem puškaře, na tomto exempláři se však nevyskytuje. Nelze ovšem vyloučit, že puška pochází z páru, u něhož na jedné zámkové desce bylo jméno výrobce a na druhé místo jeho působení.

Pažba je bohatě vyložena prořezávaným a rytým květinovým ornamentem ze železa, což je pro střední Evropu netypická výzdoba. Spíše se tento styl vyskytuje na italských zbraních, ovšem v jiném provedení než na této zbrani. Rovněž železná protideska je prořezávána, s hlavami mořských příšer, botka a hlaveň jsou zdobeny rytým rostlinným ornamentem, na hlavni je též mužská hlava. Zakončení předpažbí bylo v minulosti opraveno a doplněno, ovšem bez původní výzdoby. Botka je v horní části silně vyhrbená, což je typické pro křesadlové zbraně z konce 17. století a z počátku 18. století. Tento detail se vyskytuje i u zbraní z pozdějších desetiletí, ale vyhrbení botky je pak již zpravidla menší.

Délka 1 545 mm, délka hlavně 1 145 mm, ráže 18 mm, hmotnost 3 696 g.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha