Josef Šejnost, Alois Eliáš, 1940.

 

K příležitosti padesátých narozenin Aloise Eliáše vytvořil sochař a medailér Josef Šejnost (1878–1941) bronzový reliéf, umístěný na dřevěnou lakovanou desku, zdobenou zlaceným lemem. Realistický portrét premiéra v civilním oděvu je lemován nápisem se jménem a datem nástupu do funkce dne 27. 4. 1939. Autor patřil ve své době ke zkušeným portrétistům. Vytvořil desítky podobizen českých a slovenských politiků, spisovatelů a hudebníků (T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Alois Rašín, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, Bedřich Smetana a mnoho dalších). Větší soubor svého díla vystavil v roce 1930 v Praze. Kompletní sbírku jeho medailí vlastní Západočeské muzeum v Plzni. Vojenský historický ústav spravuje přes desítku portrétů československých politiků z období existence poválečného Československa a protektorátu.

Generál Alois Eliáš (1890–1942) patřil k vůdčím osobnostem domácího protinacistického odboje. Od 27. dubna 1939 působil ve funkci premiéra protektorátní vlády. Po celou dobu funkčního období spolupracoval velmi úzce především s odbojovou organizací Obrana národa a se členy londýnské exilové vlády.  Byl zatčen 27. září 1941 v den nástupu R. Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora a dva dny před svými narozeninami. Po zinscenovaném soudním řízení byl držen téměř rok jako rukojmí v Pankrácké věznici. Dne 19. června 1942, několik týdnů po Heydrichově smrti, byl v Kobyliské střelnici popraven.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu Praha formou převodu od Obvodního národního výboru Praha 6 v roce 1981.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha