Kazeta se vzorky experimentu Morava

 

Během letu posádky Sojuz 28 byl od soboty 4. března 1978 na palubě orbitálního komplexu realizován technologický experiment Morava. Probíhal na sovětském zařízení Splav-1, což byla elektrická tavící pec, určená pro ohřev slitin i pro následný růst krystalů. Účelem experimentu bylo získat v podmínkách beztížného stavu data potřebná k tvorbě nových materiálů a jejich následného využití v technice. To jest objasnění některých zákonitostí spojených se směrovým tuhnutím tavenin krystalických systémů a růstem krystalu z plynné fáze. Šlo konkrétně o krystalizaci z roztoku chloridu olovnatého v euteuktiku chlorid olovnatý-chlorid stříbrný a roztoku chloridu olovnatého v euteuktiku chlorid olovnatý-chlorid mědnatý. Růst krystalu z plynné fáze se ověřoval na oxichloridu vizmutitém vyvinutém v Ústavu fyziky pevných látek ČSAV, který také experiment připravil. Celý pokus, při němž musely být zachovány přísné podmínky ohřevu a tuhnutí, trval přes čtyřicet pět hodin.

Do sbírky VHÚ byly v roce 1986 věnovány tři vzorky kovu Moravy, umístěné v dřevěné kazetě o rozměrech 230 x 205 mm a celkové hmotnosti 0,8 kg.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha