Nastoupená jednotka Národní gardy na Zbraslavi

Nastoupená jednotka Národní gardy na Zbraslavi

Snímek ze třicátých let zachycuje jednotku Národní gardy, jak na Zbraslavi vzdává čest při hraní státní hymny.

Obyvatelstvo odedávna v případě potřeby bránilo své domovy. Na odkaz středověkých domobran navazovaly ostrostřelecké spolky zřizované za Rakouska, ale svým způsobem i měšťanské gardy, Národní gardy nebo Akademická legie z roku 1848. Odkaz ostrostřeleckých spolků z rakousko-uherských dob přežíval i v meziválečné ČSR. Na popud Hlavního štábu čs. branné moci byla roku 1926 založena zastřešující organizace – Svaz ozbrojených jednot RČS, přejmenovaný roku 1930 na Svaz národních gard RČS. Jednalo se o apolitickou polovojenskou organizaci, jež i v době míru spolupracovala s vojenskými instruktory – připravovala svoje členy ke spolupráci s armádou v případě ohrožení státu. Vedle toho za první republiky fungovaly i další podobné organizace.

V srpnu 1938 byl SNG RČS společně s Československou obcí střeleckou, Československým národním svazem střeleckým a Akademickou legií sloučen ve Svaz národních střeleckých gard, do jehož čela byl postaven arm. gen. v. v. Josef Šnejdárek. Za mnichovské krize svaz vyzval jak muže, na něž se nevztahovala branná povinnost, tak ženy, aby jeho prostřednictvím pomáhali při obraně státu. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byla koncem března 1939 činnost národních gard i dalších polovojenských organizací ukončena; mnozí jejich příslušníci se zapojili do odboje.

AktuálněZa 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

Za 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

23. 02. 2021
Psal se 24. únor 1991. Po 38 dnech leteckých úderů velitel mezinárodních…
Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

22. 02. 2021
I když první lyžařský kurz v československé armádě byl otevřen již v roce 1919…
Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

18. 02. 2021
Zásadním projektem Vojenského historického ústavu Praha je v současnosti dokumentování účasti v zahraničních…
Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

14. 02. 2021
Dne 18. února 1918 zahájily německé a rakousko-uherské armády na východní frontě…
Sovětský svaz a reparace po druhé světové válce: bezuzdné drancování v Německu

Sovětský svaz a reparace po druhé světové válce: bezuzdné drancování v Německu

11. 02. 2021
Myšlenka, aby Německo nahradilo veškeré škody způsobené druhou světovou válkou, se poprvé…