Německá výcviková puška palubních střelců

 

Mezi sbírkovými předměty lze nalézt exempláře, jejichž rámcová identifikace není obtížná, avšak k nimž se v dostupné literatuře nenacházejí podrobnější informace. Jedním z nich je výcviková puška palubních střelců, pocházející z výzbroje německé Luftwaffe. K výcviku palubních střelců používalo německé letectvo především systém zaměřovacích pomůcek řady Ve 65, jejichž součástí byla dřevěná maketa leteckého kulometu MG 15, připevněná na trojnohém podstavci. Při pozemním výcviku sloužila k ověřování přesnosti míření systémem leteckých mířidel opakovací výcviková puška, vzhledově odpovídající palubnímu kulometu MG 15.  Upevňovací prvky měla shodné s automatickou zbraní, takže ji bylo možné upevnit v kulových a otočných lafetách řady německých letounů, např. Heinkel He 111 H a P,  Dornier Do 17, Dornier Do 11, Do 13, Do 23 a řady dalších.

Základ zbraně tvoří hlaveň s pouzdrem závěru, nábojovou schránkou a spoušťovým mechanismem standardní pušky K 98k. Pouzdro závěru je shora kryto dřevěným nadpažbím, takže teprve po jeho sejmutí lze zjistit, že zbraň vyrobila firma J. P. Sauer und Sohn v Suhlu v roce 1941. Závěr, zřejmě dodatečně zaměněný, pochází ale z německé pušky vz. 98 (Gewehr 98). Hlaveň je uložena v ocelovém perforovaném plášti, v jehož zadní časti se nacházejí tři přerušované  ozuby sloužící k bajonetovému upevnění v lafetě. Kromě přejímací značky inspektora Luftwaffe je na objímce vyražen kód výrobce, tvořený písmeny baa. Pod tímto kódový označením se skrývala firma Maschinenfabrik Keller & Knappich, GmbH z Augsburgu, ve třicátých letech jeden z předních výrobců popelářských vozů, jež používala firemní značku KUKA. Její sortiment také rozšířila výroba bodových svářeček, dodávaných především říšským drahám, a po válce se přeorientovala mimo jiné na výrobu psacích strojů. Přizpůsobení průmyslu válečnému hospodářství si u většiny firem vyžádalo radikální změny či korekce původních výrobních programů, takže ani firma Keller & Knappich nebyla výjimkou.

Puška zřejmě sloužila k pozemnímu výcviku palubních střelců, nemá pevná mířidla, takže střelec musel využívat standardních kruhových mířidel, používaných pro kulomety MG 15.

Exemplář získalo muzeum v roce 1953 převodem z 21. letištního praporu v Hradci Králové.

Ráž: 7,92 mm Mauser

Celková délka: 1107 mm

Délka hlavně: 786 mm

Kapacita nábojové schránky: 5 nábojů

Hmotnost: 3800 g

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha