Německé lodě v litevském přístavu, březen 1939

Německé lodě v litevském přístavu, březen 1939

Trojice německých dělových člunů třídy Wolf a torpédoborec třídy Leborecht Maas zakotvené u mola v litevském přístavu Klajpeda/Memel při jeho opětném připojení k Německu, 23. března 1939.

 

Oblast většiny dnešního litevského pobřeží byla ve třináctém století zabrána Řádem německých rytířů. Centrem oblasti se stal přístav Memel, litevsky zvaný Klajpeda. V oblasti, stejně jako na celém východním pomezí Východního Pruska (Knížecích Prus) zvaném Malá Litva, žilo z velké části litevskojazyčné obyvatelstvo, jež si však během staletí vytvořilo svébytnou identitu, ztotožňovalo se s pruským státem a přijalo luteránství. Malá Litva se stala centrem litevského kulturního života a národního obrození, zejména v době, kdy na vlastním litevském území, připojeném k Rusku, vládl národnostní útlak.

Po první světové válce byl Memel spolu s přilehlým územím severně od řeky Němen na základě Versailleské smlouvy oddělen od Německa a ocitl se pod správou Společnosti národů, reálně pod francouzskou kontrolou. Roku 1923 však byl zabrán litevskými silami. Na základě konvence Společnosti národů z roku 1924 se Memel stal součástí Litvy, v jejímž rámci mu bylo přiznáno specifické postavení. V oblasti se nalézala významná část meziválečného litevského průmyslu, demokratická práva obyvatelstva byla smluvně zakotvena. Proněmecké sympatie v kraji byly silné.

Poté, co Německo překonalo omezení daná Versailleskou smlouvou, se litevská vláda v Memelu stala neudržitelnou. 20. března 1939 německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop předložil svému litevskému protějšku Juozasu Urbšysovi ultimátum, jímž požadoval navrácení Memelu. Smlouva, jež tomuto požadavku vyhověla, byla podepsána v časných ranních hodinách 23. března 1939. Již předtím připluly do Memelu německé námořní síly v čele s kapesní bitevní lodí Deutschland, na jejíž palubě se nacházel sám Hitler. Opětné připojení k Německu se v Memelu setkalo s vcelku kladným ohlasem, následovaly perzekuce z politických a rasových důvodů. Mezinárodní společenství nebylo schopno na anexi účinně odpovědět.

Na sklonku roku 1944 se v důsledku sovětského postupu Východní Prusko ocitlo v akutním ohrožení. Memel byl od října 1944 obléhán a koncem ledna 1945 dobyt Rudou armádou. Po druhé světové válce byl připojen k Sovětskému svazu a stal se součástí Litevské SSR. Původní obyvatelstvo, německé, ale i většina litevského, bylo vyhnáno a nahrazeno Litevci z vlastní Litvy, Rusy a jinými národnostmi.

 

AktuálněPřed Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

Před Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

01. 07. 2022
Na počátku letošního roku jsme si připomněli již 160. výročí založení tělovýchovné…
Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

30. 06. 2022
Před 105 lety, 2. července 1917, se českoslovenští dobrovolníci bojující na straně…
Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

27. 06. 2022
Bitva u Zborova 2. července 1917, tedy před 105 roky, byla nejvýznamnější…
Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

23. 06. 2022
V noci z 22. na 23. června 1941 došlo nad Nizozemskem k sestřelení britského bombardéru…
ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

23. 06. 2022
„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora,…