Obrněný automobil Praga R pro export do Osmanské říše

Snímek zachycuje obrněný automobil Praga R rakousko-uherské výroby (patrně prototyp), určený k exportu do Osmanské říše. Významný je tím, že představoval první typ obrněné techniky firmy Praga a zároveň první sérii takovéto techniky vyrobenou v českých zemích.

 

Již před první světovou válkou vznikaly v rakousko-uherském prostředí zajímavé koncepce obrněných vozidel (nejpřevratnější představoval nerealizovaný plán Günthera Burstyna na výstavbu plnohodnotného tanku s pásy a otočnou dělovou věží). Rakousko-Uhersko však nebylo pro tyto bojové prostředky zemí zaslíbenou – známý příběh hovoří o tom, že obrněné automobily byly odmítnuty s vysvětlením, že plašily koně. I když mělo Rakousko-Uhersko k dispozici moderní průmyslovou základnu, nevyužívalo takové stroje větší měrou ani za první světové války. Ani stroj zachycený na snímku nepoužívala rakousko-uherská armáda – v továrně Praga si jej za první světové války objednala tehdy spojenecká Osmanská říše.

Za základ tohoto obrněného vozu byl vzat podvozek nákladního automobilu Praga R (vyráběn od roku 1913) verze 4/II s čtyřválcovým benzinovým motorem o objemu 3824 cm² a o výkonu snad 35 koňských sil; udává se, že automobil mohl jet po silnici rychlostí až 45 km/h. Karoserie byla z nýtovaných plechů o síle 5 mm, jež měly odolat palbě z ručních zbraní. Otočná věž mohla být shora otevřená, případně zakrytá stříškou, a vyzbrojena byla kulometem Schwarzlose. Osádku tvořili tři muži. Prototyp byl hotov roku 1916, provozní zkoušky v Milovicích zdárně dokončil následujícího roku a bylo vyrobeno ještě devět dalších strojů. Všech deset vozů bylo vyvezeno do Osmanské říše, kde měly sloužit potřebám tamní policie.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha