Pamětní deska 1. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT

1. jednotka poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) působila v rámci Úkolového uskupení AČR ISAF v Afghánistánu od září 2010 do dubna roku 2012. Jejím hlavním úkolem bylo cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěších jednotek Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku a mentorování bylo zvýšit operační schopnosti všech jednotek kandaku, zajistit bezpečné prostředí, volnost pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací.

2. jednotka OMLT byla tvořena 54 příslušníky ze 14 útvarů Armády České republiky. Více jak 60 procent z nich byli příslušníci 43. výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim. Jednotka byla doplněna o specialisty, jako například dělostřelečtí a letečtí návodčí.

Protože se jednalo o první jednotku této mise, došlo nejdříve ke společnému výcviku s příslušníky Afghánské národní armády na základně Black Horse v Kábulu. Po zakončení výcviku proběhl 16. prosince 2010 přesun do provincie Wardak. Velitelství českého OMLT je umístěno na základně Carville v jižní části provincie Wardak, odkud čeští vojáci ve spolupráci s americkými a afghánskými jednotkami působí na třech předsunutých základnách v této provincii.

Pamětní deska 1. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT byla umístěná společně s ostatními cedulemi odkazujícími na jednotlivé jednotky týmu OMLT působícími v provincii Wardak. Desce vévodí znak 43. výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim. Pod znakem se pak nachází text: 1. jednotka OMLT ÚU AČR ISAF, září 2010‒duben 2011. Velitel pplk. ing. Ladislav Švejda, 43. výsadkový mechanizovaný prapor Chrudim.

Pamětní deska 1. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána darem v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha