Pamětní deska 3. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT

 

3. jednotka poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) působila v rámci Úkolového uskupení AČR ISAF v afghánské provincii Wardak od října 2011 do dubna roku 2012. Jejím hlavním úkolem bylo cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěších jednotek Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku a mentorování bylo zvýšit operační schopnosti všech jednotek kandaku, zajistit bezpečné prostředí, volnost pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací.

Jednotka čítala 54 vojáků. Jádro jednotky tvořili příslušníci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce, kteří byli dále doplněni odborníky z dalších útvarů a zařízení AČR: Velitelství 4. brigády rychlého nasazení Žatec, 42. mechanizovaného praporu Tábor, 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, 53. brigády průzkumu a elektronického boje Opava, Posádkového zdravotnického zařízení Čáslav, 22. základny letectva Sedlec, 225. praporu bojového zabezpečení, 13. dělostřelecké brigády Jince, Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov, 26. brigády řízení, velení a průzkumu Stará Boleslav.

Pamětní deska 3. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT byla umístěna společně s ostatními cedulemi odkazujícími na jednotlivé jednotky týmu OMLT, působícími v provincii Wardak. Desce vévodí znak 41. mechanizovaného praporu Žatec. Pod znakem se pak nachází text: 3. jednotka OMLT ÚU AČR ISAF říjen 2011 – duben 2012 velitel – pplk. Ing. Zděněk Mikula 41. mechanizovaný prapor Žatec.

Pamětní deska 3. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána darem v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha