Plaketa 7. kontingent AČR –KFOR

7. kontingent AČR –KFOR působil v rámci Operation Joint Enterprise v letech 2005 až 2006 na území Kosova. Jednotka získala historické prvenství v rámci misí AČR, když 1. srpna 2005 od Finska převzala roli tzv. vedoucího státu ve struktuře Mnohonárodní brigády Střed. Jednalo se o historicky první úkol AČR tohoto typu, rozsahu a náročnosti, který Češi splnili se ctí. Jádro 7. kontingentu tvořili vojáci 4. brigády rychlého nasazení pod velením plukovníka Aleše Vodehnala

Operation Joint Enterprise navazovala na Operation Joint Guardian, která působila na území Kosova od roku 1999 do dubna 2005, na to navázala Operation Joint Enterprise, která funguje od dubna 2005 do současnosti. Cílem operace je nastolit a udržovat bezpečné prostředí v Kosovu, včetně veřejného pořádku; monitorovat, ověřovat a v případě potřeby vynucovat dodržování dohod, které vedly k ukončení konfliktu; poskytovat podporu misi OSN v Kosovu.

Plaketu tvoří hnědá dřevěná obdélná deska, na které jsou nalepená dvě bílá pole. V horním je mapa působení Mnohonárodní brigády Střed, znak KFOR a státní vlajka ČR. Pod mapou je text: Joint Enterprise – KFOR 2005‒2006. Ve spodním poli je nápis NSE Comander 7 th CZECH CONTINGENT, Shajkovac January 2006.

Plaketa 7. kontingentu AČR–KFOR byla získána do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha